کلاه مخملی (1341)

تاریخ اکران: 1341/01/01
کارگردان: اسماعیل کوشان

«جاهلی کلاه مخملی»(ناصر ملک مطیعی) پس از آزادی از زندان با خود عهد می کند که از این به بعد آدم سربه راهی شود. اما دوستان نابابش برای خلاص شدن از او، با صحنه سازی او را متهم به حمل مواد مخدر می کنند. کلاه مخملی مجبور به فرار می شود و به روستایی دورافتاده پناه می برد. اما در آن جا با یک «جوان روستایی»(ناصر ملک مطیعی) که شباهت بسیاری با او دارد اشتباهی گرفته می شود. این شباهت زندگی او و جوان روستایی را دچار تغییر می کند.

«جاهلی کلاه مخملی»(ناصر ملک مطیعی) پس از آزادی از زندان با خود عهد می کند که از این به بعد آدم سربه راهی شود. اما دوستان نابابش برای خلاص شدن از او، با صحنه سازی او را متهم به حمل مواد مخدر می کنند. کلاه مخملی مجبور به فرار می شود و به روستایی دورافتاده پناه می برد. اما در آن جا با یک «جوان روستایی»(ناصر ملک مطیعی) که شباهت بسیاری با او دارد اشتباهی گرفته می شود. این شباهت زندگی او و جوان روستایی را دچار تغییر می کند.

سایر اطلاعات فیلم کلاه مخملی

اطلاعات تکمیلی
داستان

«جاهلی کلاه مخملی»(ناصر ملک مطیعی) پس از آزادی از زندان با خود عهد می کند که از این به بعد آدم سربه راهی شود. اما دوستان نابابش برای خلاص شدن از او، با صحنه سازی او را متهم به حمل مواد مخدر می کنند. کلاه مخملی مجبور به فرار می شود و به روستایی دورافتاده پناه می برد. اما در آن جا با یک «جوان روستایی»(ناصر ملک مطیعی) که شباهت بسیاری با او دارد اشتباهی گرفته می شود. این شباهت زندگی او و جوان روستایی را دچار تغییر می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کلاه مخملی