استوار و پاسبان (1351)

103 دقیقه
تاریخ اکران: 1351/09/01
کارگردان: نظام فاطمی

سایر اطلاعات فیلم استوار و پاسبان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل استوار و پاسبان

آخرین مشارکت های کاربران