زن‌ها فرشته‌اند (1342)

109 دقیقه
تاریخ اکران: 1342/01/01
کارگردان: اسماعیل پورسعید
سوپر استارها: محمدعلی فردین

جمشید (سعید کامیار) برای خرید هدیه تولد همسرش مریم (روفیا سلوکی) مجبور می‌شود که از صندوق شرکتی که در آن مشغول به کار است، دست به سرقت بزند. این در حالی‌ست که هرمز و جواد، به قصد بدگمان کردن جمشید نسبت به همسرش، او را پای میز قمار می‌کشانند و با تقلب تمام پول‌های دزدی را از او می‌برند. پس از این ماجرا رابطه‌ی جمشید و همسرش مریم دگرگون شده و مریم وارد ماجراهای ناخواسته‌ای می‌شود. اما داش ابرام (محمدعلی فردین) به قصد کمک به مریم وارد ماجرا می‌شود.

جمشید (سعید کامیار) برای خرید هدیه تولد همسرش مریم (روفیا سلوکی) مجبور می‌شود که از صندوق شرکتی که در آن مشغول به کار است، دست به سرقت بزند. این در حالی‌ست که هرمز و جواد، به قصد بدگمان کردن جمشید نسبت به همسرش، او را پای میز قمار می‌کشانند و با تقلب تمام پول‌های دزدی را از او می‌برند. پس از این ماجرا رابطه‌ی جمشید و همسرش مریم دگرگون شده و مریم وارد ماجراهای ناخواسته‌ای می‌شود. اما داش ابرام (محمدعلی فردین) به قصد کمک به مریم وارد ماجرا می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم زن‌ها فرشته‌اند

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

109 دقیقه

داستان

جمشید (سعید کامیار) برای خرید هدیه تولد همسرش مریم (روفیا سلوکی) مجبور می‌شود که از صندوق شرکتی که در آن مشغول به کار است، دست به سرقت بزند. این در حالی‌ست که هرمز و جواد، به قصد بدگمان کردن جمشید نسبت به همسرش، او را پای میز قمار می‌کشانند و با تقلب تمام پول‌های دزدی را از او می‌برند. پس از این ماجرا رابطه‌ی جمشید و همسرش مریم دگرگون شده و مریم وارد ماجراهای ناخواسته‌ای می‌شود. اما داش ابرام (محمدعلی فردین) به قصد کمک به مریم وارد ماجرا می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زن‌ها فرشته‌اند

آخرین مشارکت های کاربران