The dagger (1972) on IMDb

دشنه (1351)

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1351/09/30
کارگردان: فریدون گله
سوپر استارها: بهروز وثوقی

«عباس»(بهروز وثوق) معروف به عباس چاخان پس از آشنایی با دختری به نام «بنفشه»(فروزان) به علت بدهی ناچیزی به زندان می افتد. بنفشه با قرض گرفتن پول ازباج خوری به نام «ممد دشنه» عباس را آزاد می کند. هم بندی عباس در زندان از او خواسته که برای گرفتن طلب اش از شریک اش که سر او کلاه گذاشته به جنوب برود. عباس پس از درگیری با ممد دشنه برای گرفتن پول به جنوب می رود اما واقعیت چیز دیگری است. او پس از بازگشت به خانه ای که برای بنفشه گرفته است مي رود غافل از این که ممد دشنه در آن جا انتظار او را می کشد.

«عباس»(بهروز وثوق) معروف به عباس چاخان پس از آشنایی با دختری به نام «بنفشه»(فروزان) به علت بدهی ناچیزی به زندان می افتد. بنفشه با قرض گرفتن پول ازباج خوری به نام «ممد دشنه» عباس را آزاد می کند. هم بندی عباس در زندان از او خواسته که برای گرفتن طلب اش از شریک اش که سر او کلاه گذاشته به جنوب برود. عباس پس از درگیری با ممد دشنه برای گرفتن پول به جنوب می رود اما واقعیت چیز دیگری است. او پس از بازگشت به خانه ای که برای بنفشه گرفته است مي رود غافل از این که ممد دشنه در آن جا انتظار او را می کشد.

سایر اطلاعات فیلم دشنه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

«عباس»(بهروز وثوق) معروف به عباس چاخان پس از آشنایی با دختری به نام «بنفشه»(فروزان) به علت بدهی ناچیزی به زندان می افتد. بنفشه با قرض گرفتن پول ازباج خوری به نام «ممد دشنه» عباس را آزاد می کند. هم بندی عباس در زندان از او خواسته که برای گرفتن طلب اش از شریک اش که سر او کلاه گذاشته به جنوب برود. عباس پس از درگیری با ممد دشنه برای گرفتن پول به جنوب می رود اما واقعیت چیز دیگری است. او پس از بازگشت به خانه ای که برای بنفشه گرفته است مي رود غافل از این که ممد دشنه در آن جا انتظار او را می کشد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دشنه