تاریخ اکران: 1372/06/24
کارگردان: رسول ملاقلی پور

در مسافرخانه ای «خسرو»(بهزاد بهزادپور) با «سارا»(فریبا کوثری) آشنا می‌شود. سارا از خسرو می‌خواهد که در یافتن شوهرش به او کمک کند. برادر سارا، پسر عمویش و عمویش برای بردن سارا با خسرو گلاویز می شوند اما آن ها فرار می کنند و به خانه پیرزنی می روند. تعقیب و گریز آن ها ادامه دارد و در همین حین راز گم شدن شوهر سارا برملا می شود.

در مسافرخانه ای «خسرو»(بهزاد بهزادپور) با «سارا»(فریبا کوثری) آشنا می‌شود. سارا از خسرو می‌خواهد که در یافتن شوهرش به او کمک کند. برادر سارا، پسر عمویش و عمویش برای بردن سارا با خسرو گلاویز می شوند اما آن ها فرار می کنند و به خانه پیرزنی می روند. تعقیب و گریز آن ها ادامه دارد و در همین حین راز گم شدن شوهر سارا برملا می شود.

جوایز خسوف
جوایز خسوف
جوایز خسوف
خسوف در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم خسوف

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

در مسافرخانه ای «خسرو»(بهزاد بهزادپور) با «سارا»(فریبا کوثری) آشنا می‌شود. سارا از خسرو می‌خواهد که در یافتن شوهرش به او کمک کند. برادر سارا، پسر عمویش و عمویش برای بردن سارا با خسرو گلاویز می شوند اما آن ها فرار می کنند و به خانه پیرزنی می روند. تعقیب و گریز آن ها ادامه دارد و در همین حین راز گم شدن شوهر سارا برملا می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خسوف