تشکیلات (1366)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1366/07/09

«محمود» مامور مبارزه با مواد مخدر است. او در ظاهری مبدل وارد تشکیلات توزیع و فروش مواد مخدر می شود و در این میان یکی از اعضا را به نام «سهراب» دستگیر می کند اما دو نفر موفق به فرار می شوند. اعضای اصلی تشکیلات نگران امنیت خود می شوند. به این منظور از «رویا» که عضو اصلی تشکیلات و همسر سابق محمود است می خواهند که برای گرفتن اطلاعات از محمود به ایران بی آید. به این ترتیب رویا به محمود نزدیک می شود اما محمود با دادن اطلاعات غلط رویا و خود را دچار دردسر می کند.

«محمود» مامور مبارزه با مواد مخدر است. او در ظاهری مبدل وارد تشکیلات توزیع و فروش مواد مخدر می شود و در این میان یکی از اعضا را به نام «سهراب» دستگیر می کند اما دو نفر موفق به فرار می شوند. اعضای اصلی تشکیلات نگران امنیت خود می شوند. به این منظور از «رویا» که عضو اصلی تشکیلات و همسر سابق محمود است می خواهند که برای گرفتن اطلاعات از محمود به ایران بی آید. به این ترتیب رویا به محمود نزدیک می شود اما محمود با دادن اطلاعات غلط رویا و خود را دچار دردسر می کند.

سایر اطلاعات فیلم تشکیلات

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

«محمود» مامور مبارزه با مواد مخدر است. او در ظاهری مبدل وارد تشکیلات توزیع و فروش مواد مخدر می شود و در این میان یکی از اعضا را به نام «سهراب» دستگیر می کند اما دو نفر موفق به فرار می شوند. اعضای اصلی تشکیلات نگران امنیت خود می شوند. به این منظور از «رویا» که عضو اصلی تشکیلات و همسر سابق محمود است می خواهند که برای گرفتن اطلاعات از محمود به ایران بی آید. به این ترتیب رویا به محمود نزدیک می شود اما محمود با دادن اطلاعات غلط رویا و خود را دچار دردسر می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تشکیلات