تاریخ اکران: 1372/08/12
کارگردان: اکبر صادقی

در یک منطقه مرزی در شمال کشور آلما دختر شش ساله ای گم می شود. سال ها بعد خبر می رسد که او در آذربایجان شوروی است و به جرم فعالیت های ضد کمونیستی محکوم به اعدام است. پدرش پاشا برای کمک به آلما با همراهی دونفر، یوسف و یونس به آذربایجان می رود. درتیراندازی مرزی یوسف کشته می شود و پاشا با مشکلات فراوان در نهایت می تواند دخترش را در زندان ملاقات کند. عادل که از اعضای حزب کمونیست است دلباخته ی آلما است اما به گفته ی آلما ، او جاسوس حزب است و تعداد زیادی از مسلمانان را به دام انداخته است. پدر با یونس نقشه ای برای فرار آلمامی کشند. آلما درگوشه ای از زندان در انتظار رهایی وناخدای کشتی در بندر منتظر بردن آنها به ایران است. درست در لحظات آخررییس زندان از نقشه ی پاشا باخبر می شود.آغاز مبارزه ای دیگر برای آلما رقم می خورد.

در یک منطقه مرزی در شمال کشور آلما دختر شش ساله ای گم می شود. سال ها بعد خبر می رسد که او در آذربایجان شوروی است و به جرم فعالیت های ضد کمونیستی محکوم به اعدام است. پدرش پاشا برای کمک به آلما با همراهی دونفر، یوسف و یونس به آذربایجان می رود. درتیراندازی مرزی یوسف کشته می شود و پاشا با مشکلات فراوان در نهایت می تواند دخترش را در زندان ملاقات کند. عادل که از اعضای حزب کمونیست است دلباخته ی آلما است اما به گفته ی آلما ، او جاسوس حزب است و تعداد زیادی از مسلمانان را به دام انداخته است. پدر با یونس نقشه ای برای فرار آلمامی کشند. آلما درگوشه ای از زندان در انتظار رهایی وناخدای کشتی در بندر منتظر بردن آنها به ایران است. درست در لحظات آخررییس زندان از نقشه ی پاشا باخبر می شود.آغاز مبارزه ای دیگر برای آلما رقم می خورد.

سایر اطلاعات فیلم آلما

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

در یک منطقه مرزی در شمال کشور آلما دختر شش ساله ای گم می شود. سال ها بعد خبر می رسد که او در آذربایجان شوروی است و به جرم فعالیت های ضد کمونیستی محکوم به اعدام است. پدرش پاشا برای کمک به آلما با همراهی دونفر، یوسف و یونس به آذربایجان می رود. درتیراندازی مرزی یوسف کشته می شود و پاشا با مشکلات فراوان در نهایت می تواند دخترش را در زندان ملاقات کند. عادل که از اعضای حزب کمونیست است دلباخته ی آلما است اما به گفته ی آلما ، او جاسوس حزب است و تعداد زیادی از مسلمانان را به دام انداخته است. پدر با یونس نقشه ای برای فرار آلمامی کشند. آلما درگوشه ای از زندان در انتظار رهایی وناخدای کشتی در بندر منتظر بردن آنها به ایران است. درست در لحظات آخررییس زندان از نقشه ی پاشا باخبر می شود.آغاز مبارزه ای دیگر برای آلما رقم می خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آلما