گریز (1372)

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/11/13

«بصیر» که کارش قاچاق مواد مخدر است پس از درگیری با دلال‌های مواد مخدر هم راه همسرش و فرزندش برای مبادله ی یک محموله راهی سفر می‌شوند. از طرفی ماموران نیروی انتظامی به فرماندهی یک سرگرد مصمم هستند تا راه عبور آن ها را ببندند. این درگیری ها و گریز میان بصیر و یک گروه دیگر قاچاقچی ها و ماموران باعث حوادثی برای بصیر می‌شود اما همسرش باعث تغییر مسیر سرنوشتشان می شود.

«بصیر» که کارش قاچاق مواد مخدر است پس از درگیری با دلال‌های مواد مخدر هم راه همسرش و فرزندش برای مبادله ی یک محموله راهی سفر می‌شوند. از طرفی ماموران نیروی انتظامی به فرماندهی یک سرگرد مصمم هستند تا راه عبور آن ها را ببندند. این درگیری ها و گریز میان بصیر و یک گروه دیگر قاچاقچی ها و ماموران باعث حوادثی برای بصیر می‌شود اما همسرش باعث تغییر مسیر سرنوشتشان می شود.

سایر اطلاعات فیلم گریز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

«بصیر» که کارش قاچاق مواد مخدر است پس از درگیری با دلال‌های مواد مخدر هم راه همسرش و فرزندش برای مبادله ی یک محموله راهی سفر می‌شوند. از طرفی ماموران نیروی انتظامی به فرماندهی یک سرگرد مصمم هستند تا راه عبور آن ها را ببندند. این درگیری ها و گریز میان بصیر و یک گروه دیگر قاچاقچی ها و ماموران باعث حوادثی برای بصیر می‌شود اما همسرش باعث تغییر مسیر سرنوشتشان می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گریز