چشم شیطان (1373)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/01/01
کارگردان: حسن هدایت‌

پس از سوقصد ناموفق به جان«کمال‌خان» او با یک قطعه الماس به نام «چشم شیطان» ناپدید می‌شود. برای پیدا کردن الماس برادر کمال‌خان کارآگاهی به نام محمودخان را استخدام می کند. محمود خان به اصفهان می‌رود و در آن جا در هتل محل اقامت عده‌ای را می بیند که همه برای دست یافتن به چشم شیطان تلاش می‌کنند. یافتن این الماس همه را در شرایطی نامناسب قرار می دهد و دردسرهای عظیمی را به دنبال می‌آورد. این فیلم در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت جوایز بسیاری شد.

پس از سوقصد ناموفق به جان«کمال‌خان» او با یک قطعه الماس به نام «چشم شیطان» ناپدید می‌شود. برای پیدا کردن الماس برادر کمال‌خان کارآگاهی به نام محمودخان را استخدام می کند. محمود خان به اصفهان می‌رود و در آن جا در هتل محل اقامت عده‌ای را می بیند که همه برای دست یافتن به چشم شیطان تلاش می‌کنند. یافتن این الماس همه را در شرایطی نامناسب قرار می دهد و دردسرهای عظیمی را به دنبال می‌آورد. این فیلم در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت جوایز بسیاری شد.

جوایز چشم شیطان
جوایز چشم شیطان
جوایز چشم شیطان
چشم شیطان در جشنواره های مختلف 9 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم چشم شیطان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

پس از سوقصد ناموفق به جان«کمال‌خان» او با یک قطعه الماس به نام «چشم شیطان» ناپدید می‌شود. برای پیدا کردن الماس برادر کمال‌خان کارآگاهی به نام محمودخان را استخدام می کند. محمود خان به اصفهان می‌رود و در آن جا در هتل محل اقامت عده‌ای را می بیند که همه برای دست یافتن به چشم شیطان تلاش می‌کنند. یافتن این الماس همه را در شرایطی نامناسب قرار می دهد و دردسرهای عظیمی را به دنبال می‌آورد. این فیلم در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت جوایز بسیاری شد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چشم شیطان