همه دختران من (1373)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/02/07

اسفندیار رویینی (فردوس کاویانی) در آستانه ی تولد فرزند هفتم خود ازدریافت مساعده اداره اش نا امید می شود. او که دارای شش دختر دیگر نیز است برای تامین مخارج به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند. صاحب شرکت از اسفندیار دختر بزرگش سیمین (نسرین مقانلو) را در ازای یک واحد آپارتمان مسکونی بزرگ خواستگاری می کند. اما سیمین که به عقدعلی (علی مصفا ) درآمده این موضوع را قبول نمی کند. اسفندیار با مشورت وهمکاری مهندس اقدام به فروش منزل قدیمی خود می کند. علی و نسرین برای سرکشی به شرکت و منزل مهندس می روند اما با جای خالی او و سیل عظیم طلب کاران مواجه می شوند. مهندس فرار را بر قرار ترجیح داده.

اسفندیار رویینی (فردوس کاویانی) در آستانه ی تولد فرزند هفتم خود ازدریافت مساعده اداره اش نا امید می شود. او که دارای شش دختر دیگر نیز است برای تامین مخارج به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند. صاحب شرکت از اسفندیار دختر بزرگش سیمین (نسرین مقانلو) را در ازای یک واحد آپارتمان مسکونی بزرگ خواستگاری می کند. اما سیمین که به عقدعلی (علی مصفا ) درآمده این موضوع را قبول نمی کند. اسفندیار با مشورت وهمکاری مهندس اقدام به فروش منزل قدیمی خود می کند. علی و نسرین برای سرکشی به شرکت و منزل مهندس می روند اما با جای خالی او و سیل عظیم طلب کاران مواجه می شوند. مهندس فرار را بر قرار ترجیح داده.

سایر اطلاعات فیلم همه دختران من

حاشیه ها
  • این فیلم اولین فیلم اسماعیل سلطانیان در سال ۱۳۷۰ است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

اسفندیار رویینی (فردوس کاویانی) در آستانه ی تولد فرزند هفتم خود ازدریافت مساعده اداره اش نا امید می شود. او که دارای شش دختر دیگر نیز است برای تامین مخارج به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند. صاحب شرکت از اسفندیار دختر بزرگش سیمین (نسرین مقانلو) را در ازای یک واحد آپارتمان مسکونی بزرگ خواستگاری می کند. اما سیمین که به عقدعلی (علی مصفا ) درآمده این موضوع را قبول نمی کند. اسفندیار با مشورت وهمکاری مهندس اقدام به فروش منزل قدیمی خود می کند. علی و نسرین برای سرکشی به شرکت و منزل مهندس می روند اما با جای خالی او و سیل عظیم طلب کاران مواجه می شوند. مهندس فرار را بر قرار ترجیح داده.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل همه دختران من

آخرین مشارکت های کاربران