تاریخ اکران: 1373/03/16

«رسول» (خسرو شکیبایی) به تازگی از زندان آزاد شده است. «مریم» (آتنه فقیه نصیری) خواهر بیمارش از او می خواهد زندگی گذشته اش را فراموش کند و دیگر خلاف نکند. هزینه ی بالای درمان مریم و پیدا نکردن کار برای رسول او را ترغیب می کند که پیشنهاد «شاهرخ کبیری» (رضا رویگری) برای بازکردن گاوصندوقی را قبول کند. کبیری و همسرش (مهشید افشارزاده) سرپرستی گروهی را که ماموریت دارند یک قرآن قدیمی را از یک گاو صندوق الکترونیکی بربایند و از کشور خارج کنند به عهده دارند. پس از سرقت آن ها رسول را زخمی کرده و در گوشه ای در خیابان رها می کنند. با انتقال رسول به بیمارستان وهمکاری او با «سرگرد ایمانی» (حسین یاریار) کبیری، مریم و خاله ی رسول را به گروگان می گیرد. آزادی آن ها در گرو سکوت رسول است.

«رسول» (خسرو شکیبایی) به تازگی از زندان آزاد شده است. «مریم» (آتنه فقیه نصیری) خواهر بیمارش از او می خواهد زندگی گذشته اش را فراموش کند و دیگر خلاف نکند. هزینه ی بالای درمان مریم و پیدا نکردن کار برای رسول او را ترغیب می کند که پیشنهاد «شاهرخ کبیری» (رضا رویگری) برای بازکردن گاوصندوقی را قبول کند. کبیری و همسرش (مهشید افشارزاده) سرپرستی گروهی را که ماموریت دارند یک قرآن قدیمی را از یک گاو صندوق الکترونیکی بربایند و از کشور خارج کنند به عهده دارند. پس از سرقت آن ها رسول را زخمی کرده و در گوشه ای در خیابان رها می کنند. با انتقال رسول به بیمارستان وهمکاری او با «سرگرد ایمانی» (حسین یاریار) کبیری، مریم و خاله ی رسول را به گروگان می گیرد. آزادی آن ها در گرو سکوت رسول است.

سایر اطلاعات فیلم بلوف

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«رسول» (خسرو شکیبایی) به تازگی از زندان آزاد شده است. «مریم» (آتنه فقیه نصیری) خواهر بیمارش از او می خواهد زندگی گذشته اش را فراموش کند و دیگر خلاف نکند. هزینه ی بالای درمان مریم و پیدا نکردن کار برای رسول او را ترغیب می کند که پیشنهاد «شاهرخ کبیری» (رضا رویگری) برای بازکردن گاوصندوقی را قبول کند. کبیری و همسرش (مهشید افشارزاده) سرپرستی گروهی را که ماموریت دارند یک قرآن قدیمی را از یک گاو صندوق الکترونیکی بربایند و از کشور خارج کنند به عهده دارند. پس از سرقت آن ها رسول را زخمی کرده و در گوشه ای در خیابان رها می کنند. با انتقال رسول به بیمارستان وهمکاری او با «سرگرد ایمانی» (حسین یاریار) کبیری، مریم و خاله ی رسول را به گروگان می گیرد. آزادی آن ها در گرو سکوت رسول است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بلوف