من زمین را دوست دارم (1373)

103 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/04/29
کارگردان: ابوالحسن داوودی

هم نشینی «خسرو» (بهزاد خداویسی) با یک موجود فضایی به نام «خپیت» (علی رضا خمسه) کمدی فانتزی جذابی را به تصویر می کشد. خسرو که برای نوشتن پایان نامه ی خود درباره ی مسائل اجتماعی مسافرکشی می کند یک شب با حضور خپیت غافلگیر می شود. او اولین کسی است که حضور خپیت را به عنوان یک موجود فضایی می پذیرد و برای نگه داشتن او در این سیاره به دنبال مکان مناسبی می گردد. یک« زن فضایی» (ژانت آوانسیان) به همراه موجودات دیگر فضایی برای برگرداندن خپیت به زمین می آیند. خپیت به خاطر ازدواج نکردن به زمین تبعید شده. نبرد بین زمینی ها و فضایی ها آغاز می شود. پدر مریم با ترفند بوی زحم ماهی باعث عقب نشینی فضایی ها می شود. سفره ی دل خپیت گشوده می شود. خپیت به خاطر ازدواج با زن فضایی به زمین تبعید شده. همه راهی می اندیشند که این دو موجود به هم برسند. تصمیم برای ماندن خپیت در زمین یا رفتن با دلداده اش به فضا با فرمانده ی فضایی هاست.

هم نشینی «خسرو» (بهزاد خداویسی) با یک موجود فضایی به نام «خپیت» (علی رضا خمسه) کمدی فانتزی جذابی را به تصویر می کشد. خسرو که برای نوشتن پایان نامه ی خود درباره ی مسائل اجتماعی مسافرکشی می کند یک شب با حضور خپیت غافلگیر می شود. او اولین کسی است که حضور خپیت را به عنوان یک موجود فضایی می پذیرد و برای نگه داشتن او در این سیاره به دنبال مکان مناسبی می گردد. یک« زن فضایی» (ژانت آوانسیان) به همراه موجودات دیگر فضایی برای برگرداندن خپیت به زمین می آیند. خپیت به خاطر ازدواج نکردن به زمین تبعید شده. نبرد بین زمینی ها و فضایی ها آغاز می شود. پدر مریم با ترفند بوی زحم ماهی باعث عقب نشینی فضایی ها می شود. سفره ی دل خپیت گشوده می شود. خپیت به خاطر ازدواج با زن فضایی به زمین تبعید شده. همه راهی می اندیشند که این دو موجود به هم برسند. تصمیم برای ماندن خپیت در زمین یا رفتن با دلداده اش به فضا با فرمانده ی فضایی هاست.

سایر اطلاعات فیلم من زمین را دوست دارم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

هم نشینی «خسرو» (بهزاد خداویسی) با یک موجود فضایی به نام «خپیت» (علی رضا خمسه) کمدی فانتزی جذابی را به تصویر می کشد. خسرو که برای نوشتن پایان نامه ی خود درباره ی مسائل اجتماعی مسافرکشی می کند یک شب با حضور خپیت غافلگیر می شود. او اولین کسی است که حضور خپیت را به عنوان یک موجود فضایی می پذیرد و برای نگه داشتن او در این سیاره به دنبال مکان مناسبی می گردد. یک« زن فضایی» (ژانت آوانسیان) به همراه موجودات دیگر فضایی برای برگرداندن خپیت به زمین می آیند. خپیت به خاطر ازدواج نکردن به زمین تبعید شده. نبرد بین زمینی ها و فضایی ها آغاز می شود. پدر مریم با ترفند بوی زحم ماهی باعث عقب نشینی فضایی ها می شود. سفره ی دل خپیت گشوده می شود. خپیت به خاطر ازدواج با زن فضایی به زمین تبعید شده. همه راهی می اندیشند که این دو موجود به هم برسند. تصمیم برای ماندن خپیت در زمین یا رفتن با دلداده اش به فضا با فرمانده ی فضایی هاست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی من زمین را دوست دارم

آخرین مشارکت های کاربران