دادا (1361)

108 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1361/10/08

درامی حادثه‌ای به کارگردانی ایرج قادری روایت جوانی به نام داداست که قطعه زمینی به خان (ولی‌الله شیراندامی) می‌بخشد تا او که رسم دارد هر نوعروسی را در شب اول ازدواجش تصاحب کند، از زن او دست بکشد. خان می‌پذیرد اما در شب عروسی دادا، پسرش را به بالین نوعروس می‌فرستد. دادا که از این اقدام خان زخم‌خورده است، دست به اقداماتی هراس‌انگیز می‌زند.

درامی حادثه‌ای به کارگردانی ایرج قادری روایت جوانی به نام داداست که قطعه زمینی به خان (ولی‌الله شیراندامی) می‌بخشد تا او که رسم دارد هر نوعروسی را در شب اول ازدواجش تصاحب کند، از زن او دست بکشد. خان می‌پذیرد اما در شب عروسی دادا، پسرش را به بالین نوعروس می‌فرستد. دادا که از این اقدام خان زخم‌خورده است، دست به اقداماتی هراس‌انگیز می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم دادا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

108 دقیقه

داستان

درامی حادثه‌ای به کارگردانی ایرج قادری روایت جوانی به نام داداست که قطعه زمینی به خان (ولی‌الله شیراندامی) می‌بخشد تا او که رسم دارد هر نوعروسی را در شب اول ازدواجش تصاحب کند، از زن او دست بکشد. خان می‌پذیرد اما در شب عروسی دادا، پسرش را به بالین نوعروس می‌فرستد. دادا که از این اقدام خان زخم‌خورده است، دست به اقداماتی هراس‌انگیز می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دادا