حماسه مجنون (1373)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/06/02
کارگردان: جمال شورجه

شهر «مهران» به تصرف نیروهای عراقی درآمده است و «حاج احمد» از طرف فرمانده ی کل قوا دستور آزادسازی شهر را دریافت می کند. او مبارزه ای غافلگیرانه برای نظامیان عراقی در محور جزیره ی مجنون به راه می اندازد. «رضا» معاون حاج احمد از این موضوع بی اطلاع است و به خاطر کشته شدن بسیاری از رزمندگان با حاج احمد و نیروهای تبلیغاتی درگیر می شود. او که از این وضعیت به ستوه آمده به مرکز فرمانده ای می رود و در آن جا خبر آزادسازی مهران را می شنود وبه جنگ روانی که حاج احمد به راه انداخته بود پی می برد. یکی از جاسوسان ایرانی خبر می دهد که عراق درصدد حمله ای گسترده به مواضع حاج احمد است و رضا تلاش می کند تا این خبر را هرچه زودتر به حاج احمد برساند.

شهر «مهران» به تصرف نیروهای عراقی درآمده است و «حاج احمد» از طرف فرمانده ی کل قوا دستور آزادسازی شهر را دریافت می کند. او مبارزه ای غافلگیرانه برای نظامیان عراقی در محور جزیره ی مجنون به راه می اندازد. «رضا» معاون حاج احمد از این موضوع بی اطلاع است و به خاطر کشته شدن بسیاری از رزمندگان با حاج احمد و نیروهای تبلیغاتی درگیر می شود. او که از این وضعیت به ستوه آمده به مرکز فرمانده ای می رود و در آن جا خبر آزادسازی مهران را می شنود وبه جنگ روانی که حاج احمد به راه انداخته بود پی می برد. یکی از جاسوسان ایرانی خبر می دهد که عراق درصدد حمله ای گسترده به مواضع حاج احمد است و رضا تلاش می کند تا این خبر را هرچه زودتر به حاج احمد برساند.

جوایز حماسه مجنون
جوایز حماسه مجنون
جوایز حماسه مجنون
حماسه مجنون در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم حماسه مجنون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

شهر «مهران» به تصرف نیروهای عراقی درآمده است و «حاج احمد» از طرف فرمانده ی کل قوا دستور آزادسازی شهر را دریافت می کند. او مبارزه ای غافلگیرانه برای نظامیان عراقی در محور جزیره ی مجنون به راه می اندازد. «رضا» معاون حاج احمد از این موضوع بی اطلاع است و به خاطر کشته شدن بسیاری از رزمندگان با حاج احمد و نیروهای تبلیغاتی درگیر می شود. او که از این وضعیت به ستوه آمده به مرکز فرمانده ای می رود و در آن جا خبر آزادسازی مهران را می شنود وبه جنگ روانی که حاج احمد به راه انداخته بود پی می برد. یکی از جاسوسان ایرانی خبر می دهد که عراق درصدد حمله ای گسترده به مواضع حاج احمد است و رضا تلاش می کند تا این خبر را هرچه زودتر به حاج احمد برساند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حماسه مجنون

آخرین مشارکت های کاربران