نان و نمک (1356)

99 دقیقه
تاریخ اکران: 1356/04/22
کارگردان: امیر شروان

کمال (رضا بیک ایمانوردی) و دو تن از دوستانش عزت (سیدعلی میری) و شیرعلی (محمود لطفی) که به کار قاچاق مشغول اند تصمیم می گیرند به کار شرافتمندانه ای رو بیاورند. این در حالی ست که یکی از دوستانشان به نام کاظم در هنگام حمل محموله قاچاق کشته می شود. مهدی (فرهاد حمیدی) شایع می کند که کاظم با توطئه کمال کشته شده است. امیر پسر کاظم به قصد انتقام دست به اقدامی بر علیه کمال می زند.

کمال (رضا بیک ایمانوردی) و دو تن از دوستانش عزت (سیدعلی میری) و شیرعلی (محمود لطفی) که به کار قاچاق مشغول اند تصمیم می گیرند به کار شرافتمندانه ای رو بیاورند. این در حالی ست که یکی از دوستانشان به نام کاظم در هنگام حمل محموله قاچاق کشته می شود. مهدی (فرهاد حمیدی) شایع می کند که کاظم با توطئه کمال کشته شده است. امیر پسر کاظم به قصد انتقام دست به اقدامی بر علیه کمال می زند.

سایر اطلاعات فیلم نان و نمک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

کمال (رضا بیک ایمانوردی) و دو تن از دوستانش عزت (سیدعلی میری) و شیرعلی (محمود لطفی) که به کار قاچاق مشغول اند تصمیم می گیرند به کار شرافتمندانه ای رو بیاورند. این در حالی ست که یکی از دوستانشان به نام کاظم در هنگام حمل محموله قاچاق کشته می شود. مهدی (فرهاد حمیدی) شایع می کند که کاظم با توطئه کمال کشته شده است. امیر پسر کاظم به قصد انتقام دست به اقدامی بر علیه کمال می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نان و نمک