جمعه (1356)

90 دقیقه
تاریخ اکران: 1356/05/05

دو کارگر افغانی به نام های جمعه (جلیل نظری) و حبیب (رشید اکبری) در یک گاوداری کار می کنند. جمعه هر روز با آقامحمود (محمود بهرازنیا) که مردی تنها و مجرد و رئیس گاوداری ست، برای خرید شیر مازاد روستاییان منطقه، سوار بر وانت جاده ها را طی می کنند. به مرور بین آن دو الفتی شکل می گیرد. روزی جمعه از آقامحمود درخواست می کند که برای او به خواستگاری یکی از دختران روستا برود اما با اکراه او مواجه می شود. او روز بعد آقامحمود را متفاوت از دیگر روز ها می بیند.

دو کارگر افغانی به نام های جمعه (جلیل نظری) و حبیب (رشید اکبری) در یک گاوداری کار می کنند. جمعه هر روز با آقامحمود (محمود بهرازنیا) که مردی تنها و مجرد و رئیس گاوداری ست، برای خرید شیر مازاد روستاییان منطقه، سوار بر وانت جاده ها را طی می کنند. به مرور بین آن دو الفتی شکل می گیرد. روزی جمعه از آقامحمود درخواست می کند که برای او به خواستگاری یکی از دختران روستا برود اما با اکراه او مواجه می شود. او روز بعد آقامحمود را متفاوت از دیگر روز ها می بیند.

سایر اطلاعات فیلم جمعه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

دو کارگر افغانی به نام های جمعه (جلیل نظری) و حبیب (رشید اکبری) در یک گاوداری کار می کنند. جمعه هر روز با آقامحمود (محمود بهرازنیا) که مردی تنها و مجرد و رئیس گاوداری ست، برای خرید شیر مازاد روستاییان منطقه، سوار بر وانت جاده ها را طی می کنند. به مرور بین آن دو الفتی شکل می گیرد. روزی جمعه از آقامحمود درخواست می کند که برای او به خواستگاری یکی از دختران روستا برود اما با اکراه او مواجه می شود. او روز بعد آقامحمود را متفاوت از دیگر روز ها می بیند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جمعه