تاریخ اکران: 1363/08/09
کارگردان: رضا میرلوحی
سوپر استارها: احمد قدکچیان

خوجه ممد (داود رشیدی) فرزندش را در درگیری با رؤسای شیلات از دست داده است. طی اقدامات افشاگرایانه‌ی او، رئیس شیلات خودکشی می‌کند و رئیس جدید تصمیم می‌گیرد که از خوجه ممد زهر چشم بگیرد. این در حالی‌ست که خوجه ممد همچنان یاغی‌ست و ماجراهای دیگری را رقم می‌زند.

خوجه ممد (داود رشیدی) فرزندش را در درگیری با رؤسای شیلات از دست داده است. طی اقدامات افشاگرایانه‌ی او، رئیس شیلات خودکشی می‌کند و رئیس جدید تصمیم می‌گیرد که از خوجه ممد زهر چشم بگیرد. این در حالی‌ست که خوجه ممد همچنان یاغی‌ست و ماجراهای دیگری را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم شیلات

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

108 دقیقه

داستان

خوجه ممد (داود رشیدی) فرزندش را در درگیری با رؤسای شیلات از دست داده است. طی اقدامات افشاگرایانه‌ی او، رئیس شیلات خودکشی می‌کند و رئیس جدید تصمیم می‌گیرد که از خوجه ممد زهر چشم بگیرد. این در حالی‌ست که خوجه ممد همچنان یاغی‌ست و ماجراهای دیگری را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شیلات