تاریخ اکران: 1358/01/20

«بهمن میلاد»(فرامرز قریبیان) برای تامین هزینه‌ی درمان «رویا»(آیلین ویگن) که معتاد است دست به سرقت می‌زند. رویا در بیمارستان بستری می‌شود اما بهمن با شکایت رییس شرکت به زندان می‌افتد. پس از آزادی بهمن متوجه می شود که رویا در تصادفی از بین رفته است. او به خاطر مصرف الکل در بیمارستان بستری می‌شود و در آن‌جا با پرستاری به نام «شهلا»(آیلین ویگن) آشنا می‌شود که شباهت بسیاری به رویا دارد. آن ها با یکدیگر ازدواج می کنند. اما شرایط برای بهمن هم‌چنان دچار تغییر و نوسان است.

«بهمن میلاد»(فرامرز قریبیان) برای تامین هزینه‌ی درمان «رویا»(آیلین ویگن) که معتاد است دست به سرقت می‌زند. رویا در بیمارستان بستری می‌شود اما بهمن با شکایت رییس شرکت به زندان می‌افتد. پس از آزادی بهمن متوجه می شود که رویا در تصادفی از بین رفته است. او به خاطر مصرف الکل در بیمارستان بستری می‌شود و در آن‌جا با پرستاری به نام «شهلا»(آیلین ویگن) آشنا می‌شود که شباهت بسیاری به رویا دارد. آن ها با یکدیگر ازدواج می کنند. اما شرایط برای بهمن هم‌چنان دچار تغییر و نوسان است.

سایر اطلاعات فیلم امشب اشکی می ریزد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

«بهمن میلاد»(فرامرز قریبیان) برای تامین هزینه‌ی درمان «رویا»(آیلین ویگن) که معتاد است دست به سرقت می‌زند. رویا در بیمارستان بستری می‌شود اما بهمن با شکایت رییس شرکت به زندان می‌افتد. پس از آزادی بهمن متوجه می شود که رویا در تصادفی از بین رفته است. او به خاطر مصرف الکل در بیمارستان بستری می‌شود و در آن‌جا با پرستاری به نام «شهلا»(آیلین ویگن) آشنا می‌شود که شباهت بسیاری به رویا دارد. آن ها با یکدیگر ازدواج می کنند. اما شرایط برای بهمن هم‌چنان دچار تغییر و نوسان است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل امشب اشکی می ریزد

آخرین مشارکت های کاربران