Bar faraz-e asemanha (1980) on IMDb

بر فراز آسمانها (1358)

111 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1358/11/16
کارگردان: محمدعلی فردین
سوپر استارها: محمدعلی فردین

«سرگرد خلبان رامین»(محمدعلی فردین) قبل از ازدواج با «آمنه»(گلی زنگنه) در یک حادثه‌ی آتش‌سوزی کشته می‌شود. آمنه فرزندی را که از رامین آبستن است پس از به دنیا آوردن مقابل یک پرورشگاه می‌گذارد. مدتی بعد بچه به «علی بشردوست»(رضا عبدی) سپرده می‌شود و آمنه به عنوان دایه مسئول بزرگ کردن آن می‌شود. در خانه ی بشردوست به آمنه تعرض می شود و پسرش «شاهین» دایی خود را با چاقو می‌کشد. آمنه قتل را به گردن می‌گیرد. آمنه پس از حبس طولانی برای پرستاری دختری به نام «بهار»(روشنک صدر)به خانه ای می‌رود. بهار نامزد خود شاهین را به آمنه معرفی می‌کند. آیا شاهین بالاخره پی میبرد که آمنه مادر واقعی اوست؟

«سرگرد خلبان رامین»(محمدعلی فردین) قبل از ازدواج با «آمنه»(گلی زنگنه) در یک حادثه‌ی آتش‌سوزی کشته می‌شود. آمنه فرزندی را که از رامین آبستن است پس از به دنیا آوردن مقابل یک پرورشگاه می‌گذارد. مدتی بعد بچه به «علی بشردوست»(رضا عبدی) سپرده می‌شود و آمنه به عنوان دایه مسئول بزرگ کردن آن می‌شود. در خانه ی بشردوست به آمنه تعرض می شود و پسرش «شاهین» دایی خود را با چاقو می‌کشد. آمنه قتل را به گردن می‌گیرد. آمنه پس از حبس طولانی برای پرستاری دختری به نام «بهار»(روشنک صدر)به خانه ای می‌رود. بهار نامزد خود شاهین را به آمنه معرفی می‌کند. آیا شاهین بالاخره پی میبرد که آمنه مادر واقعی اوست؟

سایر اطلاعات فیلم بر فراز آسمانها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

111 دقیقه

داستان

«سرگرد خلبان رامین»(محمدعلی فردین) قبل از ازدواج با «آمنه»(گلی زنگنه) در یک حادثه‌ی آتش‌سوزی کشته می‌شود. آمنه فرزندی را که از رامین آبستن است پس از به دنیا آوردن مقابل یک پرورشگاه می‌گذارد. مدتی بعد بچه به «علی بشردوست»(رضا عبدی) سپرده می‌شود و آمنه به عنوان دایه مسئول بزرگ کردن آن می‌شود. در خانه ی بشردوست به آمنه تعرض می شود و پسرش «شاهین» دایی خود را با چاقو می‌کشد. آمنه قتل را به گردن می‌گیرد. آمنه پس از حبس طولانی برای پرستاری دختری به نام «بهار»(روشنک صدر)به خانه ای می‌رود. بهار نامزد خود شاهین را به آمنه معرفی می‌کند. آیا شاهین بالاخره پی میبرد که آمنه مادر واقعی اوست؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بر فراز آسمانها

آخرین مشارکت های کاربران