تاریخ اکران: 1363/09/07
کارگردان: مهدی صباغ‌زاده

استوار حق‌گو (فرامرز قریبیان) مقدار زیادی هروئین را که در کامیونی جاسازی شده است، می‌یابد. راننده کامیون (بیژن امکانیان) از وجود مواد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. استوار درمی‌یابد که سناتوری منتصب شده این جریان شبکه توزیع هروئین را رهبری می‌کند. این در حالی‌ست که اداره آگاهی از پیگیری این پرونده طفره می‌رود.

استوار حق‌گو (فرامرز قریبیان) مقدار زیادی هروئین را که در کامیونی جاسازی شده است، می‌یابد. راننده کامیون (بیژن امکانیان) از وجود مواد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. استوار درمی‌یابد که سناتوری منتصب شده این جریان شبکه توزیع هروئین را رهبری می‌کند. این در حالی‌ست که اداره آگاهی از پیگیری این پرونده طفره می‌رود.

سایر اطلاعات فیلم سناتور

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

114 دقیقه

داستان

استوار حق‌گو (فرامرز قریبیان) مقدار زیادی هروئین را که در کامیونی جاسازی شده است، می‌یابد. راننده کامیون (بیژن امکانیان) از وجود مواد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. استوار درمی‌یابد که سناتوری منتصب شده این جریان شبکه توزیع هروئین را رهبری می‌کند. این در حالی‌ست که اداره آگاهی از پیگیری این پرونده طفره می‌رود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سناتور