تاریخ اکران: 1363/12/29

خبر ساخت یک پایگاه قدرتمند دشمن در خاک خود به ستاد عملیات نیروهای دریایی می رسد. یک تیم چهار نفره به فرماندهی «ستوان بای» انتخاب می شود تا این پایگاه جهنمی را منهدم کنند. در آغاز این ماموریت سرنوشت هر چهار نفر تغییر می کند و شرایط سختی بر آن ها حاکم می شود.

خبر ساخت یک پایگاه قدرتمند دشمن در خاک خود به ستاد عملیات نیروهای دریایی می رسد. یک تیم چهار نفره به فرماندهی «ستوان بای» انتخاب می شود تا این پایگاه جهنمی را منهدم کنند. در آغاز این ماموریت سرنوشت هر چهار نفر تغییر می کند و شرایط سختی بر آن ها حاکم می شود.

سایر اطلاعات فیلم پایگاه جهنمی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

خبر ساخت یک پایگاه قدرتمند دشمن در خاک خود به ستاد عملیات نیروهای دریایی می رسد. یک تیم چهار نفره به فرماندهی «ستوان بای» انتخاب می شود تا این پایگاه جهنمی را منهدم کنند. در آغاز این ماموریت سرنوشت هر چهار نفر تغییر می کند و شرایط سختی بر آن ها حاکم می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پایگاه جهنمی

آخرین مشارکت های کاربران