Samad dar-be-dar mishavad (1978) on IMDb

صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر (اکران نشده)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: پرویز صیاد

به توصیه «ننه آقا»(فرخ لقا هوشمند)، «صمد»(پرویز صیاد) به کمک «مش باقر»(حسین امیرفضلی) به شهر می رود تا کاری صنعتی بیاموزد. اما در بدو ورودش به شهر صاحب یک بنگاه املاک از او مي خواهد که به عنوان زمین داری که قصد فروش زمین هایش را دارد در بنگاه او کار کند. اثر انگشت صمد را روی تمام اوراق می زند. سپس صمد را به کارگری در ساختمانی می فرستد. سرعت عمل صمد در کار باعث اعتراض کارگران شده و او را از آن جا بیرون می کنند. بعد از آن صمد درمشاغل دیگری مثل کارگاه نقاشی، آبدارخانه‌ی یک اداره و گارسونی مشغول به کار می شود اما در هرکدام دچار دردسرهای فراوانی می شود تا این که به همراه «قوچ علی»(علی زاهدی) بلیط بخت آزمایی می خرد و یک مشکل تازه را برای خود رقم می زند.

به توصیه «ننه آقا»(فرخ لقا هوشمند)، «صمد»(پرویز صیاد) به کمک «مش باقر»(حسین امیرفضلی) به شهر می رود تا کاری صنعتی بیاموزد. اما در بدو ورودش به شهر صاحب یک بنگاه املاک از او مي خواهد که به عنوان زمین داری که قصد فروش زمین هایش را دارد در بنگاه او کار کند. اثر انگشت صمد را روی تمام اوراق می زند. سپس صمد را به کارگری در ساختمانی می فرستد. سرعت عمل صمد در کار باعث اعتراض کارگران شده و او را از آن جا بیرون می کنند. بعد از آن صمد درمشاغل دیگری مثل کارگاه نقاشی، آبدارخانه‌ی یک اداره و گارسونی مشغول به کار می شود اما در هرکدام دچار دردسرهای فراوانی می شود تا این که به همراه «قوچ علی»(علی زاهدی) بلیط بخت آزمایی می خرد و یک مشکل تازه را برای خود رقم می زند.

سایر اطلاعات فیلم صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر

حاشیه ها
  • صمد گور به گور می‌شود در آخرهای سال ۱۳۵۸ شروع شد و به خاطر خروج پرویز صیّاد از ایران، تهیّه‌کننده آن را به فیلم صمد در به در می‌شود چسبانده است. به همین دلیل دو نسخه از فیلم صمد در به در می‌شود موجود است. خود فیلم صمد گور به گور می‌شود هرگز پخش نشد.

مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

به توصیه «ننه آقا»(فرخ لقا هوشمند)، «صمد»(پرویز صیاد) به کمک «مش باقر»(حسین امیرفضلی) به شهر می رود تا کاری صنعتی بیاموزد. اما در بدو ورودش به شهر صاحب یک بنگاه املاک از او مي خواهد که به عنوان زمین داری که قصد فروش زمین هایش را دارد در بنگاه او کار کند. اثر انگشت صمد را روی تمام اوراق می زند. سپس صمد را به کارگری در ساختمانی می فرستد. سرعت عمل صمد در کار باعث اعتراض کارگران شده و او را از آن جا بیرون می کنند. بعد از آن صمد درمشاغل دیگری مثل کارگاه نقاشی، آبدارخانه‌ی یک اداره و گارسونی مشغول به کار می شود اما در هرکدام دچار دردسرهای فراوانی می شود تا این که به همراه «قوچ علی»(علی زاهدی) بلیط بخت آزمایی می خرد و یک مشکل تازه را برای خود رقم می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر

آخرین مشارکت های کاربران