مرد نامریی (1375)

78 دقیقه
تاریخ اکران: 1375/01/01
کارگردان: فریال بهزاد

درامی فلسفی روایت نوجوانی به نام یوسف است که در بین خانواده، مدرسه و جامعه نادیده نگاشته می‌شود اما طی حادثه‌ای نامرئی می‌شود. او که ابتدا از این ماجرا واهمه دارد، به مرور به شناخت جدیدی از اطرافش نایل می‌شود.

درامی فلسفی روایت نوجوانی به نام یوسف است که در بین خانواده، مدرسه و جامعه نادیده نگاشته می‌شود اما طی حادثه‌ای نامرئی می‌شود. او که ابتدا از این ماجرا واهمه دارد، به مرور به شناخت جدیدی از اطرافش نایل می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم مرد نامریی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

78 دقیقه

داستان

درامی فلسفی روایت نوجوانی به نام یوسف است که در بین خانواده، مدرسه و جامعه نادیده نگاشته می‌شود اما طی حادثه‌ای نامرئی می‌شود. او که ابتدا از این ماجرا واهمه دارد، به مرور به شناخت جدیدی از اطرافش نایل می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرد نامریی