شب شکن (1364)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1364/04/19
کارگردان: خسرو ملکان

«مرتضی مصلحتی» که به علت اعتیاد زن و فرزندش را ترک کرده برای یک کار قاچاق به چابهار می رود. در راه بازگشت او دوست دوران کودکی اش «رسول» را می بیند که رییس پاسگاه و ژاندارمری چابهار شده است. در تهران «کریم» که مسبب اعتیاد مرتضی است از او می خواهد که به واسطه‌ی آشنایی اش با رسول از موقعیت او استفاده کند. مرتضی با گفتن این ماجرا به رسول خود را در شرایط بحرانی قرار می دهد. شرایطی که سرنوشت او را دگرگون می کند.

«مرتضی مصلحتی» که به علت اعتیاد زن و فرزندش را ترک کرده برای یک کار قاچاق به چابهار می رود. در راه بازگشت او دوست دوران کودکی اش «رسول» را می بیند که رییس پاسگاه و ژاندارمری چابهار شده است. در تهران «کریم» که مسبب اعتیاد مرتضی است از او می خواهد که به واسطه‌ی آشنایی اش با رسول از موقعیت او استفاده کند. مرتضی با گفتن این ماجرا به رسول خود را در شرایط بحرانی قرار می دهد. شرایطی که سرنوشت او را دگرگون می کند.

سایر اطلاعات فیلم شب شکن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«مرتضی مصلحتی» که به علت اعتیاد زن و فرزندش را ترک کرده برای یک کار قاچاق به چابهار می رود. در راه بازگشت او دوست دوران کودکی اش «رسول» را می بیند که رییس پاسگاه و ژاندارمری چابهار شده است. در تهران «کریم» که مسبب اعتیاد مرتضی است از او می خواهد که به واسطه‌ی آشنایی اش با رسول از موقعیت او استفاده کند. مرتضی با گفتن این ماجرا به رسول خود را در شرایط بحرانی قرار می دهد. شرایطی که سرنوشت او را دگرگون می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شب شکن