نیش (1373)

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/10/07

سروان نیروی انتظامی (ابوالفضل پورعرب) پس از کشته شدن همسر و فرزند خردسالش به دنبال مسببین این حادثه می رود. او با کمک قاچاقچی قدیمی به نام کمال (جمشید هاشم پور) می تواند از دو نفر اعتراف بگیرد و عامل اصلی جوزی (غلام حسین لطفی) را که برادر یکی از قاچاقچیان شرور است شناسایی کند. آن ها با کمک غلام قهوه چی (حسن رضایی) که ماجرای قاچاق وردو بدل شدن گلدان عتیقه ای را میگوید به جوزی نزدیک شده و نظر او را برای معامله جلب می کنند. اما در روز معامله ورق برمی گردد. جوزی به دروغ به کمال می گوید که پسرش را در پاکستان به گروگان گرفته است. کمال از بیم جان پسرش سروان را به قاچاقچیان معرفی می کند غافل از اینکه همسر کمال در پی پیدا کردن فرزندشان راهی قرارگاه قاچاقچیان شده است.

سروان نیروی انتظامی (ابوالفضل پورعرب) پس از کشته شدن همسر و فرزند خردسالش به دنبال مسببین این حادثه می رود. او با کمک قاچاقچی قدیمی به نام کمال (جمشید هاشم پور) می تواند از دو نفر اعتراف بگیرد و عامل اصلی جوزی (غلام حسین لطفی) را که برادر یکی از قاچاقچیان شرور است شناسایی کند. آن ها با کمک غلام قهوه چی (حسن رضایی) که ماجرای قاچاق وردو بدل شدن گلدان عتیقه ای را میگوید به جوزی نزدیک شده و نظر او را برای معامله جلب می کنند. اما در روز معامله ورق برمی گردد. جوزی به دروغ به کمال می گوید که پسرش را در پاکستان به گروگان گرفته است. کمال از بیم جان پسرش سروان را به قاچاقچیان معرفی می کند غافل از اینکه همسر کمال در پی پیدا کردن فرزندشان راهی قرارگاه قاچاقچیان شده است.

سایر اطلاعات فیلم نیش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

سروان نیروی انتظامی (ابوالفضل پورعرب) پس از کشته شدن همسر و فرزند خردسالش به دنبال مسببین این حادثه می رود. او با کمک قاچاقچی قدیمی به نام کمال (جمشید هاشم پور) می تواند از دو نفر اعتراف بگیرد و عامل اصلی جوزی (غلام حسین لطفی) را که برادر یکی از قاچاقچیان شرور است شناسایی کند. آن ها با کمک غلام قهوه چی (حسن رضایی) که ماجرای قاچاق وردو بدل شدن گلدان عتیقه ای را میگوید به جوزی نزدیک شده و نظر او را برای معامله جلب می کنند. اما در روز معامله ورق برمی گردد. جوزی به دروغ به کمال می گوید که پسرش را در پاکستان به گروگان گرفته است. کمال از بیم جان پسرش سروان را به قاچاقچیان معرفی می کند غافل از اینکه همسر کمال در پی پیدا کردن فرزندشان راهی قرارگاه قاچاقچیان شده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نیش