صاعقه (1364)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1364/04/19
کارگردان: ضیاالدین دری

«حسن» علی رغم خواسته‌ی مادرش با زنی به نام «آذر» ازدواج می کند. اما از همان ابتدا زندگی اش دچار بحران می شود. شرایط سخت زندگی و توقعات آذر او را به رشوه خواری نیز مجبور مي کند. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می کند که او و مادرش دچار شرایط بغرنجی می شوند.

«حسن» علی رغم خواسته‌ی مادرش با زنی به نام «آذر» ازدواج می کند. اما از همان ابتدا زندگی اش دچار بحران می شود. شرایط سخت زندگی و توقعات آذر او را به رشوه خواری نیز مجبور مي کند. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می کند که او و مادرش دچار شرایط بغرنجی می شوند.

سایر اطلاعات فیلم صاعقه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«حسن» علی رغم خواسته‌ی مادرش با زنی به نام «آذر» ازدواج می کند. اما از همان ابتدا زندگی اش دچار بحران می شود. شرایط سخت زندگی و توقعات آذر او را به رشوه خواری نیز مجبور مي کند. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می کند که او و مادرش دچار شرایط بغرنجی می شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صاعقه