آوار (1364)

137 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1364/08/23
کارگردان: سیروس الوند

مردی ثروتمند(جمشید مشایخی) تمام فرزندان خود را فرا می‌خواند تا قبل از مرگ ثروتش را میان آن ها تقسیم کند. تنها پسر بزرگتر مرد(فرامرز قریبیان) و خدمتکار او (هادی اسلامی) به مال پیرمرد چشم ندارند. همه در زیرزمین جمع شده اند. هم زمان با مرگ پیرمرد زلزله ای راه را به بیرون مسدود می کند. ولوله ای میان همه آغاز می شود.

مردی ثروتمند(جمشید مشایخی) تمام فرزندان خود را فرا می‌خواند تا قبل از مرگ ثروتش را میان آن ها تقسیم کند. تنها پسر بزرگتر مرد(فرامرز قریبیان) و خدمتکار او (هادی اسلامی) به مال پیرمرد چشم ندارند. همه در زیرزمین جمع شده اند. هم زمان با مرگ پیرمرد زلزله ای راه را به بیرون مسدود می کند. ولوله ای میان همه آغاز می شود.

سایر اطلاعات فیلم آوار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

137 دقیقه

داستان

مردی ثروتمند(جمشید مشایخی) تمام فرزندان خود را فرا می‌خواند تا قبل از مرگ ثروتش را میان آن ها تقسیم کند. تنها پسر بزرگتر مرد(فرامرز قریبیان) و خدمتکار او (هادی اسلامی) به مال پیرمرد چشم ندارند. همه در زیرزمین جمع شده اند. هم زمان با مرگ پیرمرد زلزله ای راه را به بیرون مسدود می کند. ولوله ای میان همه آغاز می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آوار