عشق طاهر (1379)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1379/06/30
کارگردان: محمدعلی نجفی

سحر (بهناز جعفری) پس از مرگ مادرش (سوسن تسلیمی) که خواننده بوده به ایران برمی گردد تا پدرش را پیدا کند. او با کمک دوستش پروانه (زیبا نادری) تنها شخصی، به نام طاهر که از دوستان پدرش بوده را پیدا می کند. طاهر با قصد کمک به سحر و اجازه وکالت برای یافتن پدرش، شناسنامه و گذرنامه او را می گیرد و او را به مهمانی دعوت می کند. سحر با مهمانانی که همگی مرد هستند مواجه می شود و به حقایق تلخی پی می برد.

سحر (بهناز جعفری) پس از مرگ مادرش (سوسن تسلیمی) که خواننده بوده به ایران برمی گردد تا پدرش را پیدا کند. او با کمک دوستش پروانه (زیبا نادری) تنها شخصی، به نام طاهر که از دوستان پدرش بوده را پیدا می کند. طاهر با قصد کمک به سحر و اجازه وکالت برای یافتن پدرش، شناسنامه و گذرنامه او را می گیرد و او را به مهمانی دعوت می کند. سحر با مهمانانی که همگی مرد هستند مواجه می شود و به حقایق تلخی پی می برد.

سایر اطلاعات فیلم عشق طاهر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

داستان

سحر (بهناز جعفری) پس از مرگ مادرش (سوسن تسلیمی) که خواننده بوده به ایران برمی گردد تا پدرش را پیدا کند. او با کمک دوستش پروانه (زیبا نادری) تنها شخصی، به نام طاهر که از دوستان پدرش بوده را پیدا می کند. طاهر با قصد کمک به سحر و اجازه وکالت برای یافتن پدرش، شناسنامه و گذرنامه او را می گیرد و او را به مهمانی دعوت می کند. سحر با مهمانانی که همگی مرد هستند مواجه می شود و به حقایق تلخی پی می برد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عشق طاهر