نبرد غول‌ها (1344)

، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1344/09/18
سوپر استارها: رضا بیک ایمانوردی

سارق مردی با کیفی حاوی سند خود را به گروهش (سهیلا، یدالله شیراندامی، عباس مهردادیان، حسن رضایی و یدی) می‌رساند. آن‌ها منتظر شخصی هستند که قرار است محموله‌ای را به سرقت ببرد و بعد کشته شود. این در حالی‌ست که پلیس جوانی به نام شاهین (رضا بیک‌ایمانوردی) شخص مورد نظر را خلع سلاح کرده‌اند . شاهین خود را به جای مرد به محل قرار ملاقات می‌رساند.

سارق مردی با کیفی حاوی سند خود را به گروهش (سهیلا، یدالله شیراندامی، عباس مهردادیان، حسن رضایی و یدی) می‌رساند. آن‌ها منتظر شخصی هستند که قرار است محموله‌ای را به سرقت ببرد و بعد کشته شود. این در حالی‌ست که پلیس جوانی به نام شاهین (رضا بیک‌ایمانوردی) شخص مورد نظر را خلع سلاح کرده‌اند . شاهین خود را به جای مرد به محل قرار ملاقات می‌رساند.

سایر اطلاعات فیلم نبرد غول‌ها

اطلاعات تکمیلی
داستان

سارق مردی با کیفی حاوی سند خود را به گروهش (سهیلا، یدالله شیراندامی، عباس مهردادیان، حسن رضایی و یدی) می‌رساند. آن‌ها منتظر شخصی هستند که قرار است محموله‌ای را به سرقت ببرد و بعد کشته شود. این در حالی‌ست که پلیس جوانی به نام شاهین (رضا بیک‌ایمانوردی) شخص مورد نظر را خلع سلاح کرده‌اند . شاهین خود را به جای مرد به محل قرار ملاقات می‌رساند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نبرد غول‌ها

آخرین مشارکت های کاربران