حسین کرد شبستری (1345)

112 دقیقه
تاریخ اکران: 1345/01/01
کارگردان: اسماعیل کوشان

پس از نجات «فری ناز» دختر «سردار مسیح» از دست راهزنان، توسط چوپان سردار«حسین کرد» (ایلوش) به دنبال دختر به اصفهان می رود و در بازار آن جا بر اثر مرافعه ای درگیر می شود.او را به نزد سردار می برند اما سردار او را نجات می دهد و کسی را مامور می کند تا به او شمشیربازی بیاموزد.بعد از آموزش به دستور سردار مسیح،حسین برای جنگ با حرامیان می رود اما با کشتن «ببرازخان» خود را در دردسر بزرگی می اندازد و حکم اعدامش صادر می شود.اتفاقی باعث تغییر سرنومشت حسین کرد شبستری می شود.

پس از نجات «فری ناز» دختر «سردار مسیح» از دست راهزنان، توسط چوپان سردار«حسین کرد» (ایلوش) به دنبال دختر به اصفهان می رود و در بازار آن جا بر اثر مرافعه ای درگیر می شود.او را به نزد سردار می برند اما سردار او را نجات می دهد و کسی را مامور می کند تا به او شمشیربازی بیاموزد.بعد از آموزش به دستور سردار مسیح،حسین برای جنگ با حرامیان می رود اما با کشتن «ببرازخان» خود را در دردسر بزرگی می اندازد و حکم اعدامش صادر می شود.اتفاقی باعث تغییر سرنومشت حسین کرد شبستری می شود.

سایر اطلاعات فیلم حسین کرد شبستری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

112 دقیقه

داستان

پس از نجات «فری ناز» دختر «سردار مسیح» از دست راهزنان، توسط چوپان سردار«حسین کرد» (ایلوش) به دنبال دختر به اصفهان می رود و در بازار آن جا بر اثر مرافعه ای درگیر می شود.او را به نزد سردار می برند اما سردار او را نجات می دهد و کسی را مامور می کند تا به او شمشیربازی بیاموزد.بعد از آموزش به دستور سردار مسیح،حسین برای جنگ با حرامیان می رود اما با کشتن «ببرازخان» خود را در دردسر بزرگی می اندازد و حکم اعدامش صادر می شود.اتفاقی باعث تغییر سرنومشت حسین کرد شبستری می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حسین کرد شبستری

آخرین مشارکت های کاربران