تشریفات (1364)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1364/10/18

«حسن مطرب»(مهدی فخیم زاده) برای دزدی به خانه ای می‌آید و درست در خانه‌ی کناری روحانی به نام «توحید» برای مردم بر ضد نظام سلطنتی موعظه می‌کند. پلیس امنیت به محله می آید و حسن و توحید را بازداشت می کند. به دلیل شباهت بسیار حسن به جای توحید اشتباه گرفته می‌شود. این شباهت ظاهری باعث تغییر در زندگی حسن می‌شود.

«حسن مطرب»(مهدی فخیم زاده) برای دزدی به خانه ای می‌آید و درست در خانه‌ی کناری روحانی به نام «توحید» برای مردم بر ضد نظام سلطنتی موعظه می‌کند. پلیس امنیت به محله می آید و حسن و توحید را بازداشت می کند. به دلیل شباهت بسیار حسن به جای توحید اشتباه گرفته می‌شود. این شباهت ظاهری باعث تغییر در زندگی حسن می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم تشریفات

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

«حسن مطرب»(مهدی فخیم زاده) برای دزدی به خانه ای می‌آید و درست در خانه‌ی کناری روحانی به نام «توحید» برای مردم بر ضد نظام سلطنتی موعظه می‌کند. پلیس امنیت به محله می آید و حسن و توحید را بازداشت می کند. به دلیل شباهت بسیار حسن به جای توحید اشتباه گرفته می‌شود. این شباهت ظاهری باعث تغییر در زندگی حسن می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تشریفات