تاریخ اکران: 1364/11/02
کارگردان: مهدی معدنیان

«آقا عمو»(عنایت بخشی) به همراه گروهی از اهالی روستا در معدن فیروزه‌ کار می‌کنند. یکی از اهالی تکه ای فیروزه پیدا می‌کند ولی افراد «بکتاش» سرپرست معدن او را به قتل می‌رسانند. درگیری میان کارگران و افراد بکتاش ادامه دارد اما آقا عمو مخالف درگیری و از بین‌بردن بکتاش است. با کشته‌شدن دو پسر آقا عمو در این درگیری‌ها او تفنگ شکسته‌ی خود را از زیر خاک بیرون می آورد و بالاخره راز بزرگ آقاعمو فاش می‌شود.

«آقا عمو»(عنایت بخشی) به همراه گروهی از اهالی روستا در معدن فیروزه‌ کار می‌کنند. یکی از اهالی تکه ای فیروزه پیدا می‌کند ولی افراد «بکتاش» سرپرست معدن او را به قتل می‌رسانند. درگیری میان کارگران و افراد بکتاش ادامه دارد اما آقا عمو مخالف درگیری و از بین‌بردن بکتاش است. با کشته‌شدن دو پسر آقا عمو در این درگیری‌ها او تفنگ شکسته‌ی خود را از زیر خاک بیرون می آورد و بالاخره راز بزرگ آقاعمو فاش می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم تفنگ شکسته

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

«آقا عمو»(عنایت بخشی) به همراه گروهی از اهالی روستا در معدن فیروزه‌ کار می‌کنند. یکی از اهالی تکه ای فیروزه پیدا می‌کند ولی افراد «بکتاش» سرپرست معدن او را به قتل می‌رسانند. درگیری میان کارگران و افراد بکتاش ادامه دارد اما آقا عمو مخالف درگیری و از بین‌بردن بکتاش است. با کشته‌شدن دو پسر آقا عمو در این درگیری‌ها او تفنگ شکسته‌ی خود را از زیر خاک بیرون می آورد و بالاخره راز بزرگ آقاعمو فاش می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تفنگ شکسته