امیرارسلان نامدار (1345)

117 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1345/05/27
کارگردان: اسماعیل کوشان

دیدن تصویری از«فرخ لقا»(فرزانه)،دختر«پطروس شاه»(منوچهر نوذری)، «امیر ارسلان»(محمدعلی فردین) را راهی دیار او می کند تا او را بیابد. امیر ارسلان با دو وزیر شاه رو به رو می شود. «شمس وزیر»(ابراهیم کوشان) حامی او و «قمر وزیر»(حسین محسنی) مخالف و دشمن امیر ارسلان می شود. امیر ارسلان برای رسیدن به فرخ لقا راه دشواری را در پیش دارد . او پس از درگیری با خواستگاری که برای فرخ لقا آمده با حیله ی از جانب قمر وزیر روبه رو شده و دچار دردسر بزرگی می شود.

دیدن تصویری از«فرخ لقا»(فرزانه)،دختر«پطروس شاه»(منوچهر نوذری)، «امیر ارسلان»(محمدعلی فردین) را راهی دیار او می کند تا او را بیابد. امیر ارسلان با دو وزیر شاه رو به رو می شود. «شمس وزیر»(ابراهیم کوشان) حامی او و «قمر وزیر»(حسین محسنی) مخالف و دشمن امیر ارسلان می شود. امیر ارسلان برای رسیدن به فرخ لقا راه دشواری را در پیش دارد . او پس از درگیری با خواستگاری که برای فرخ لقا آمده با حیله ی از جانب قمر وزیر روبه رو شده و دچار دردسر بزرگی می شود.

سایر اطلاعات فیلم امیرارسلان نامدار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

117 دقیقه

داستان

دیدن تصویری از«فرخ لقا»(فرزانه)،دختر«پطروس شاه»(منوچهر نوذری)، «امیر ارسلان»(محمدعلی فردین) را راهی دیار او می کند تا او را بیابد. امیر ارسلان با دو وزیر شاه رو به رو می شود. «شمس وزیر»(ابراهیم کوشان) حامی او و «قمر وزیر»(حسین محسنی) مخالف و دشمن امیر ارسلان می شود. امیر ارسلان برای رسیدن به فرخ لقا راه دشواری را در پیش دارد . او پس از درگیری با خواستگاری که برای فرخ لقا آمده با حیله ی از جانب قمر وزیر روبه رو شده و دچار دردسر بزرگی می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل امیرارسلان نامدار

آخرین مشارکت های کاربران