تاریخ اکران: 1364/11/30
کارگردان: حسن هدایت‌

قزاق‌ها برای دستگیری «شوکا»(قاسم سیف) یکی از یاران میرزاکوچک‌خان جایزه ای تعیین می‌کنند. شوکا قرار است انبار مهمات جنگلی‌ها را منهدم کند. عده‌ای برای دستگیری او و عده ای برای نجات او اقدام می‌کنند. شوکا مدام در حال فرار است تا این‌که به کلبه ای پناه می‌برد که زن‌و شوهری سالخورده به همراه نوه‌هایشان در آن جا زندگی می کنند. آشنایی شوکا با این خانواده قرار است مسیر زندگی همه‌شان را تغییر دهد.

قزاق‌ها برای دستگیری «شوکا»(قاسم سیف) یکی از یاران میرزاکوچک‌خان جایزه ای تعیین می‌کنند. شوکا قرار است انبار مهمات جنگلی‌ها را منهدم کند. عده‌ای برای دستگیری او و عده ای برای نجات او اقدام می‌کنند. شوکا مدام در حال فرار است تا این‌که به کلبه ای پناه می‌برد که زن‌و شوهری سالخورده به همراه نوه‌هایشان در آن جا زندگی می کنند. آشنایی شوکا با این خانواده قرار است مسیر زندگی همه‌شان را تغییر دهد.

سایر اطلاعات فیلم آتش در زمستان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

قزاق‌ها برای دستگیری «شوکا»(قاسم سیف) یکی از یاران میرزاکوچک‌خان جایزه ای تعیین می‌کنند. شوکا قرار است انبار مهمات جنگلی‌ها را منهدم کند. عده‌ای برای دستگیری او و عده ای برای نجات او اقدام می‌کنند. شوکا مدام در حال فرار است تا این‌که به کلبه ای پناه می‌برد که زن‌و شوهری سالخورده به همراه نوه‌هایشان در آن جا زندگی می کنند. آشنایی شوکا با این خانواده قرار است مسیر زندگی همه‌شان را تغییر دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آتش در زمستان

آخرین مشارکت های کاربران