تاریخ اکران: 1365/02/03

دو ارباب به نام‌های فرخان و صولت قصد دارند چراگاه منطقه را تصاحب کنند. آنان با اجیر کردن سوارکاران ماهر در دوره‌های مسابقات اسب‌سواری شرکت می‌کنند. فرخان سوارکار ماهری به نام سلمان (فرامرز قریبیان) را اجیر می‌کند تا با اسبش تندر در مسابقات شرکت کند. این در حالی‌ست که صولت سوارکاری را از پایتخت آورده و توطئه‌هایی را نیز در سر می‌پروراند.

دو ارباب به نام‌های فرخان و صولت قصد دارند چراگاه منطقه را تصاحب کنند. آنان با اجیر کردن سوارکاران ماهر در دوره‌های مسابقات اسب‌سواری شرکت می‌کنند. فرخان سوارکار ماهری به نام سلمان (فرامرز قریبیان) را اجیر می‌کند تا با اسبش تندر در مسابقات شرکت کند. این در حالی‌ست که صولت سوارکاری را از پایتخت آورده و توطئه‌هایی را نیز در سر می‌پروراند.

سایر اطلاعات فیلم سمندر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

120 دقیقه

داستان

دو ارباب به نام‌های فرخان و صولت قصد دارند چراگاه منطقه را تصاحب کنند. آنان با اجیر کردن سوارکاران ماهر در دوره‌های مسابقات اسب‌سواری شرکت می‌کنند. فرخان سوارکار ماهری به نام سلمان (فرامرز قریبیان) را اجیر می‌کند تا با اسبش تندر در مسابقات شرکت کند. این در حالی‌ست که صولت سوارکاری را از پایتخت آورده و توطئه‌هایی را نیز در سر می‌پروراند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سمندر