روز باشکوه (1368)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1368/09/15

پس از کسب مدال قهرمانی آسیا «گل آقا»(علی رضا خمسه) با استقبال پر شور همشهریانش مواجه می شود. مقامات دولتی بلافاصله از او می خواهند که با استفاده از محبوبیت خود از مردم بخواهد که فرش های خود را به دولت بدهند تا در مسیر استقبال از یکی از خاندان سلطنتی پهن کنند. گل آقا نمی پذیرد تا این که برادر نامزدش را که خبرنگار است به گروگان می گیرند. او بالاخره رضایت می دهد اما در روز برگزاری مراسم که هم زمان با روز ازدواج گل آقا است اتفاق عجیبی همه را غافلگیر می کند.

پس از کسب مدال قهرمانی آسیا «گل آقا»(علی رضا خمسه) با استقبال پر شور همشهریانش مواجه می شود. مقامات دولتی بلافاصله از او می خواهند که با استفاده از محبوبیت خود از مردم بخواهد که فرش های خود را به دولت بدهند تا در مسیر استقبال از یکی از خاندان سلطنتی پهن کنند. گل آقا نمی پذیرد تا این که برادر نامزدش را که خبرنگار است به گروگان می گیرند. او بالاخره رضایت می دهد اما در روز برگزاری مراسم که هم زمان با روز ازدواج گل آقا است اتفاق عجیبی همه را غافلگیر می کند.

سایر اطلاعات فیلم روز باشکوه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

پس از کسب مدال قهرمانی آسیا «گل آقا»(علی رضا خمسه) با استقبال پر شور همشهریانش مواجه می شود. مقامات دولتی بلافاصله از او می خواهند که با استفاده از محبوبیت خود از مردم بخواهد که فرش های خود را به دولت بدهند تا در مسیر استقبال از یکی از خاندان سلطنتی پهن کنند. گل آقا نمی پذیرد تا این که برادر نامزدش را که خبرنگار است به گروگان می گیرند. او بالاخره رضایت می دهد اما در روز برگزاری مراسم که هم زمان با روز ازدواج گل آقا است اتفاق عجیبی همه را غافلگیر می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روز باشکوه