جیب‌برها به بهشت نمی‌روند (1371)

94 دقیقه
تاریخ اکران: 1371/08/20
کارگردان: ابوالحسن داوودی

دستفروشی (علیرضا خمسه) برای تامین مخارج زندگی و ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش (آتنه فقیه نصیر) دست به هر کاری می‌زند. روزی با پیدا کردن یک کیف پول وجدانش (علی‌رضا خمسه) به او ظاهر می‌شود و او را از این کار منع می‌کند. او در جریان کیف پیدا شده، با سه جیب‌بر دیگر (غلام‌حسین لطفی، حسین محب‌اهری و محمود بهرامی) آشنا و وارد ماجراهایی ناخواسته می‌شود.

دستفروشی (علیرضا خمسه) برای تامین مخارج زندگی و ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش (آتنه فقیه نصیر) دست به هر کاری می‌زند. روزی با پیدا کردن یک کیف پول وجدانش (علی‌رضا خمسه) به او ظاهر می‌شود و او را از این کار منع می‌کند. او در جریان کیف پیدا شده، با سه جیب‌بر دیگر (غلام‌حسین لطفی، حسین محب‌اهری و محمود بهرامی) آشنا و وارد ماجراهایی ناخواسته می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم جیب‌برها به بهشت نمی‌روند

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

دستفروشی (علیرضا خمسه) برای تامین مخارج زندگی و ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش (آتنه فقیه نصیر) دست به هر کاری می‌زند. روزی با پیدا کردن یک کیف پول وجدانش (علی‌رضا خمسه) به او ظاهر می‌شود و او را از این کار منع می‌کند. او در جریان کیف پیدا شده، با سه جیب‌بر دیگر (غلام‌حسین لطفی، حسین محب‌اهری و محمود بهرامی) آشنا و وارد ماجراهایی ناخواسته می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جیب‌برها به بهشت نمی‌روند

آخرین مشارکت های کاربران