آتشکار (1389)

82 دقیقه ، مناسب برای +۱۴
تاریخ اکران: 1389/11/16
کارگردان: محسن امیریوسفی
سوپر استارها: حمید فرخ نژاد

فیلمی درباره ی مدرنیته و سنت با رویکردی طنزآلود قصه ی خانواده ای از طبقه ی کارگر صنعتی سهراب (حمید فرخ نژاد) را روایت می کند که کارمند کارخانه راه‌آهن است. او که با همسر و چهار فرزند دخترش زندگی می کند دوست دارد که فرزند پسری نیز داشته باشد اما همسرش مخالف است و او را به انجام عمل وازکتومی راغب می کند. سهراب پس از تردید های بسیار تصمیم به عمل می گیرد اما وضع مالی خانواده اسفبار است.

فیلمی درباره ی مدرنیته و سنت با رویکردی طنزآلود قصه ی خانواده ای از طبقه ی کارگر صنعتی سهراب (حمید فرخ نژاد) را روایت می کند که کارمند کارخانه راه‌آهن است. او که با همسر و چهار فرزند دخترش زندگی می کند دوست دارد که فرزند پسری نیز داشته باشد اما همسرش مخالف است و او را به انجام عمل وازکتومی راغب می کند. سهراب پس از تردید های بسیار تصمیم به عمل می گیرد اما وضع مالی خانواده اسفبار است.

جوایز آتشکار
جوایز آتشکار
جوایز آتشکار
آتشکار در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آتشکار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

فیلمی درباره ی مدرنیته و سنت با رویکردی طنزآلود قصه ی خانواده ای از طبقه ی کارگر صنعتی سهراب (حمید فرخ نژاد) را روایت می کند که کارمند کارخانه راه‌آهن است. او که با همسر و چهار فرزند دخترش زندگی می کند دوست دارد که فرزند پسری نیز داشته باشد اما همسرش مخالف است و او را به انجام عمل وازکتومی راغب می کند. سهراب پس از تردید های بسیار تصمیم به عمل می گیرد اما وضع مالی خانواده اسفبار است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آتشکار