شب فرشتگان (1347)

93 دقیقه
تاریخ اکران: 1347/10/18

سه دوست، «رضا»، «منوچهر» و «حمید» تصمیم به ازدواج می گیرند اما شغل آبرومندی ندارند. آن ها با دختران مورد علاقه شان به شمال می روند اما در بین راه دو قاچاق چی که تحت تعقیب پلیس هستند در ماشین آن ها پنهان مي شوند. جوان ها از یک طرف تحت تعقیب پلیس و از طرفی تحت تعقیب والدین دخترها قرار می گیرند و حوادثی را رقم مي زنند.

سه دوست، «رضا»، «منوچهر» و «حمید» تصمیم به ازدواج می گیرند اما شغل آبرومندی ندارند. آن ها با دختران مورد علاقه شان به شمال می روند اما در بین راه دو قاچاق چی که تحت تعقیب پلیس هستند در ماشین آن ها پنهان مي شوند. جوان ها از یک طرف تحت تعقیب پلیس و از طرفی تحت تعقیب والدین دخترها قرار می گیرند و حوادثی را رقم مي زنند.

سایر اطلاعات فیلم شب فرشتگان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

سه دوست، «رضا»، «منوچهر» و «حمید» تصمیم به ازدواج می گیرند اما شغل آبرومندی ندارند. آن ها با دختران مورد علاقه شان به شمال می روند اما در بین راه دو قاچاق چی که تحت تعقیب پلیس هستند در ماشین آن ها پنهان مي شوند. جوان ها از یک طرف تحت تعقیب پلیس و از طرفی تحت تعقیب والدین دخترها قرار می گیرند و حوادثی را رقم مي زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شب فرشتگان