عشق فیلم (1382)

85 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/07/16

«مقدم»(فرهاد اصلانی) کارگردان سینما، داوطلبانه در آسایشگاه روانی بستری می‌شود و خاطرات خود را مرور می‌کند. او قرار است با تهیه کننده ای به نام «رضازاده»(سیروس ابراهیم زاده) همکاری کند. اما به سبب اعمال سلیقه ی رضازاده در فیلم نامه با او درگیر می شود. در همین وقت رضازاده فیلم‌نامه را از پنجره بیرون می‌اندازد و مقدم به دنبال آن به پرواز در می‌آید.

«مقدم»(فرهاد اصلانی) کارگردان سینما، داوطلبانه در آسایشگاه روانی بستری می‌شود و خاطرات خود را مرور می‌کند. او قرار است با تهیه کننده ای به نام «رضازاده»(سیروس ابراهیم زاده) همکاری کند. اما به سبب اعمال سلیقه ی رضازاده در فیلم نامه با او درگیر می شود. در همین وقت رضازاده فیلم‌نامه را از پنجره بیرون می‌اندازد و مقدم به دنبال آن به پرواز در می‌آید.

جوایز عشق فیلم
جوایز عشق فیلم
جوایز عشق فیلم
عشق فیلم در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عشق فیلم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

«مقدم»(فرهاد اصلانی) کارگردان سینما، داوطلبانه در آسایشگاه روانی بستری می‌شود و خاطرات خود را مرور می‌کند. او قرار است با تهیه کننده ای به نام «رضازاده»(سیروس ابراهیم زاده) همکاری کند. اما به سبب اعمال سلیقه ی رضازاده در فیلم نامه با او درگیر می شود. در همین وقت رضازاده فیلم‌نامه را از پنجره بیرون می‌اندازد و مقدم به دنبال آن به پرواز در می‌آید.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عشق فیلم