افعی (1372)

105 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/01/04

شش نفر هنگام خروج غیرقانونی از کشور توسط یک گروه شبه نظامی به نام «افعی» دستگیر می‌شوند. «بکتاش»(ایلوش خوشابه) سرپرست این گروه از این شش نفر می‌خواهد که مدتی در اردوگاه افعی بمانند و به آن‌ها کمک کنند. «شاهین»(جمشید هاشم‌پور) یکی از افراد دستگیر شده به دلیل سوابقش ازجانب بکتاش مامور می شود که به بقیه آموزش نظامی‌ بدهد. در همین حین افراد یک گروه شبه نظامی دیگر که خود را «سازمان ایران آزاد» می نامند به اردوگاه افعی حمله می‌کنند و علاوه بر وارد کردن خسارت و دزدیدن مهمات، «مامک» دختر جوان بکتاش را گروگان می‌گیرند. حالا باید عملیاتی برضد آن‌ها ترتیب داده شود و بکتاش از شاهین می خواهد که این حمله را سامان دهد.

شش نفر هنگام خروج غیرقانونی از کشور توسط یک گروه شبه نظامی به نام «افعی» دستگیر می‌شوند. «بکتاش»(ایلوش خوشابه) سرپرست این گروه از این شش نفر می‌خواهد که مدتی در اردوگاه افعی بمانند و به آن‌ها کمک کنند. «شاهین»(جمشید هاشم‌پور) یکی از افراد دستگیر شده به دلیل سوابقش ازجانب بکتاش مامور می شود که به بقیه آموزش نظامی‌ بدهد. در همین حین افراد یک گروه شبه نظامی دیگر که خود را «سازمان ایران آزاد» می نامند به اردوگاه افعی حمله می‌کنند و علاوه بر وارد کردن خسارت و دزدیدن مهمات، «مامک» دختر جوان بکتاش را گروگان می‌گیرند. حالا باید عملیاتی برضد آن‌ها ترتیب داده شود و بکتاش از شاهین می خواهد که این حمله را سامان دهد.

سایر اطلاعات فیلم افعی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

شش نفر هنگام خروج غیرقانونی از کشور توسط یک گروه شبه نظامی به نام «افعی» دستگیر می‌شوند. «بکتاش»(ایلوش خوشابه) سرپرست این گروه از این شش نفر می‌خواهد که مدتی در اردوگاه افعی بمانند و به آن‌ها کمک کنند. «شاهین»(جمشید هاشم‌پور) یکی از افراد دستگیر شده به دلیل سوابقش ازجانب بکتاش مامور می شود که به بقیه آموزش نظامی‌ بدهد. در همین حین افراد یک گروه شبه نظامی دیگر که خود را «سازمان ایران آزاد» می نامند به اردوگاه افعی حمله می‌کنند و علاوه بر وارد کردن خسارت و دزدیدن مهمات، «مامک» دختر جوان بکتاش را گروگان می‌گیرند. حالا باید عملیاتی برضد آن‌ها ترتیب داده شود و بکتاش از شاهین می خواهد که این حمله را سامان دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل افعی