تاریخ اکران: 1369/04/20
کارگردان: فریال بهزاد

مرد مسگری (مهدی فتحی) دختری به نام ترمه (رناک آزادی) دارد که حوصله هیچ کاری را ندارد. مرد به پیشنهاد شاگردش مرغی به نام کاکلی برای ترمه می‌خرد تا اسباب سرگرمی‌اش شود. اما روزی کاکلی از دست گربه می‌گریزد و ماجراهای بعدی رقم می‌خورد.

مرد مسگری (مهدی فتحی) دختری به نام ترمه (رناک آزادی) دارد که حوصله هیچ کاری را ندارد. مرد به پیشنهاد شاگردش مرغی به نام کاکلی برای ترمه می‌خرد تا اسباب سرگرمی‌اش شود. اما روزی کاکلی از دست گربه می‌گریزد و ماجراهای بعدی رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم کاکلی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

مرد مسگری (مهدی فتحی) دختری به نام ترمه (رناک آزادی) دارد که حوصله هیچ کاری را ندارد. مرد به پیشنهاد شاگردش مرغی به نام کاکلی برای ترمه می‌خرد تا اسباب سرگرمی‌اش شود. اما روزی کاکلی از دست گربه می‌گریزد و ماجراهای بعدی رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کاکلی