تاریخ اکران: 1372/01/04

آرامش یک محله با ورود یک خرس و صاحبش «لم لعلی» (حمید جبلی) دچار تلاطم می‌شود. شور وهیجان کودکان در ارتباط با خرس سرآغاز کشمکش جذابی میان همسایگان است. صاحب بزرگترین خانه‌ی محله به خاطر وحشت ناشی از حضور خرس، تلاش بی‌وقفه‌ای در جهت بیرون کردن آن‌ها را شروع می‌کند. اما کودکان با همراهی خانم خراسانی (حمیده خیرآبادی) بر حضور خرس و لم لعلی اصراردارند. لم لعلی به همراه خرس‌اش به ژاندارمری انتقال پیدا می‌کند و رفته رفته تمامی سربازان نیز در آن جا با او همدردی می‌کنند.شاید اصرار کودکان سرنوشت خرس و لم لعلی را عوض می‌کند.

آرامش یک محله با ورود یک خرس و صاحبش «لم لعلی» (حمید جبلی) دچار تلاطم می‌شود. شور وهیجان کودکان در ارتباط با خرس سرآغاز کشمکش جذابی میان همسایگان است. صاحب بزرگترین خانه‌ی محله به خاطر وحشت ناشی از حضور خرس، تلاش بی‌وقفه‌ای در جهت بیرون کردن آن‌ها را شروع می‌کند. اما کودکان با همراهی خانم خراسانی (حمیده خیرآبادی) بر حضور خرس و لم لعلی اصراردارند. لم لعلی به همراه خرس‌اش به ژاندارمری انتقال پیدا می‌کند و رفته رفته تمامی سربازان نیز در آن جا با او همدردی می‌کنند.شاید اصرار کودکان سرنوشت خرس و لم لعلی را عوض می‌کند.

جوایز یک مرد یک خرس
جوایز یک مرد یک خرس
جوایز یک مرد یک خرس
یک مرد یک خرس در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم یک مرد یک خرس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

آرامش یک محله با ورود یک خرس و صاحبش «لم لعلی» (حمید جبلی) دچار تلاطم می‌شود. شور وهیجان کودکان در ارتباط با خرس سرآغاز کشمکش جذابی میان همسایگان است. صاحب بزرگترین خانه‌ی محله به خاطر وحشت ناشی از حضور خرس، تلاش بی‌وقفه‌ای در جهت بیرون کردن آن‌ها را شروع می‌کند. اما کودکان با همراهی خانم خراسانی (حمیده خیرآبادی) بر حضور خرس و لم لعلی اصراردارند. لم لعلی به همراه خرس‌اش به ژاندارمری انتقال پیدا می‌کند و رفته رفته تمامی سربازان نیز در آن جا با او همدردی می‌کنند.شاید اصرار کودکان سرنوشت خرس و لم لعلی را عوض می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یک مرد یک خرس

آخرین مشارکت های کاربران