تاریخ اکران: 1372/02/15
کارگردان: پرویز تأییدی

جنگ جهانی اول است و جنوب ایران توسط نیروهای انگلیسی به اشغال در آمده است. مبارز مشروطه خواهی به نام سید مهدی (جهانبخش سلطانی) که رشادت ها و دلاوری های خود را بارها نشان داده در شب عروسی اش توسط نیروهای انگلیسی غافلگیرمی شود. اوازدوستان صمیمی « رییس علی دلواری» مبارز مشروطه خواه و رهبر قیام جنوب است. سید قرار است اعدام شود اما مردم به رهبری یک روحانی تصمیم به شورش می گیرند و ادامه زندگی سید به نتیجه ی این قیام بسته است.

جنگ جهانی اول است و جنوب ایران توسط نیروهای انگلیسی به اشغال در آمده است. مبارز مشروطه خواهی به نام سید مهدی (جهانبخش سلطانی) که رشادت ها و دلاوری های خود را بارها نشان داده در شب عروسی اش توسط نیروهای انگلیسی غافلگیرمی شود. اوازدوستان صمیمی « رییس علی دلواری» مبارز مشروطه خواه و رهبر قیام جنوب است. سید قرار است اعدام شود اما مردم به رهبری یک روحانی تصمیم به شورش می گیرند و ادامه زندگی سید به نتیجه ی این قیام بسته است.

سایر اطلاعات فیلم حمله خرچنگ‌ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

رنگ:

رنگی

داستان

جنگ جهانی اول است و جنوب ایران توسط نیروهای انگلیسی به اشغال در آمده است. مبارز مشروطه خواهی به نام سید مهدی (جهانبخش سلطانی) که رشادت ها و دلاوری های خود را بارها نشان داده در شب عروسی اش توسط نیروهای انگلیسی غافلگیرمی شود. اوازدوستان صمیمی « رییس علی دلواری» مبارز مشروطه خواه و رهبر قیام جنوب است. سید قرار است اعدام شود اما مردم به رهبری یک روحانی تصمیم به شورش می گیرند و ادامه زندگی سید به نتیجه ی این قیام بسته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حمله خرچنگ‌ها

آخرین مشارکت های کاربران