میوه ممنوع (1349)

108 دقیقه
تاریخ اکران: 1349/03/13
کارگردان: محمود کوشان

«جهانگیر»(جهانگیر غفاری) پس از سرقت از کارخانه ای که سهام دارآن است«علی»(فخرالدین) مدیر کارخانه را در مظان اتهام قرار می دهد. تا این که علی توسط یکی از سهام داران از زندان آزاد می شود و در پی ازدواج با منشی کارخانه «مریم» می رود. جهانگیر که برای تصاحب ثروت علی درصدد ازدواج او با خواهرش«نسرین» است مشکلاتی را به وجود می آورد اما دختری به نام «لادن»(گیسو) که قبلا مورد تجاوز جهانگیر قرار گرفته نقشه های او را بر ملا می کند.

«جهانگیر»(جهانگیر غفاری) پس از سرقت از کارخانه ای که سهام دارآن است«علی»(فخرالدین) مدیر کارخانه را در مظان اتهام قرار می دهد. تا این که علی توسط یکی از سهام داران از زندان آزاد می شود و در پی ازدواج با منشی کارخانه «مریم» می رود. جهانگیر که برای تصاحب ثروت علی درصدد ازدواج او با خواهرش«نسرین» است مشکلاتی را به وجود می آورد اما دختری به نام «لادن»(گیسو) که قبلا مورد تجاوز جهانگیر قرار گرفته نقشه های او را بر ملا می کند.

سایر اطلاعات فیلم میوه ممنوع

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

108 دقیقه

داستان

«جهانگیر»(جهانگیر غفاری) پس از سرقت از کارخانه ای که سهام دارآن است«علی»(فخرالدین) مدیر کارخانه را در مظان اتهام قرار می دهد. تا این که علی توسط یکی از سهام داران از زندان آزاد می شود و در پی ازدواج با منشی کارخانه «مریم» می رود. جهانگیر که برای تصاحب ثروت علی درصدد ازدواج او با خواهرش«نسرین» است مشکلاتی را به وجود می آورد اما دختری به نام «لادن»(گیسو) که قبلا مورد تجاوز جهانگیر قرار گرفته نقشه های او را بر ملا می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل میوه ممنوع