خشم عقاب‌ها (1349)

تاریخ اکران: 1349/06/26
کارگردان: ایرج قادری
سوپر استارها: ایرج قادری

«فخر» و مباشرش «حسن» دریک تصادف ساختگی صدمه می بینند. فخر فلج می شود. در همان حال به آن ها خبر می دهند که دارای فرزند شدند. فخر که سال ها در آرزوی داشتن پسر بوده صاحب یک دختر و حسن صاحب یک پسر می شوند. سال ها می گذرد تا این که جوانی (ایرج قادری) برای استخدام به عنوان راننده ی دختر فخر وارد زندگی آن ها می شود و حسن با دیدن آن ناگفته هایی از سال های دور برای فخر بازگو می کند.

«فخر» و مباشرش «حسن» دریک تصادف ساختگی صدمه می بینند. فخر فلج می شود. در همان حال به آن ها خبر می دهند که دارای فرزند شدند. فخر که سال ها در آرزوی داشتن پسر بوده صاحب یک دختر و حسن صاحب یک پسر می شوند. سال ها می گذرد تا این که جوانی (ایرج قادری) برای استخدام به عنوان راننده ی دختر فخر وارد زندگی آن ها می شود و حسن با دیدن آن ناگفته هایی از سال های دور برای فخر بازگو می کند.

سایر اطلاعات فیلم خشم عقاب‌ها

اطلاعات تکمیلی
داستان

«فخر» و مباشرش «حسن» دریک تصادف ساختگی صدمه می بینند. فخر فلج می شود. در همان حال به آن ها خبر می دهند که دارای فرزند شدند. فخر که سال ها در آرزوی داشتن پسر بوده صاحب یک دختر و حسن صاحب یک پسر می شوند. سال ها می گذرد تا این که جوانی (ایرج قادری) برای استخدام به عنوان راننده ی دختر فخر وارد زندگی آن ها می شود و حسن با دیدن آن ناگفته هایی از سال های دور برای فخر بازگو می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خشم عقاب‌ها

آخرین مشارکت های کاربران