اوینار (1371)

84 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1371/02/02
کارگردان: شهرام اسدی

بسیاری از مردم حلبچه پس از بمباران شیمیایی عراق آواره شده اند و بینایی خود را از دست داده اند. آن ها به دنبال زرگر، سفر سختی را آغاز می کنند. در این میان نیز زن جوانی (آزیتا حاجیان) با کودک خردسالش به نام اوینار همراه آنان است.

بسیاری از مردم حلبچه پس از بمباران شیمیایی عراق آواره شده اند و بینایی خود را از دست داده اند. آن ها به دنبال زرگر، سفر سختی را آغاز می کنند. در این میان نیز زن جوانی (آزیتا حاجیان) با کودک خردسالش به نام اوینار همراه آنان است.

جوایز اوینار
جوایز اوینار
جوایز اوینار
اوینار در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم اوینار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

بسیاری از مردم حلبچه پس از بمباران شیمیایی عراق آواره شده اند و بینایی خود را از دست داده اند. آن ها به دنبال زرگر، سفر سختی را آغاز می کنند. در این میان نیز زن جوانی (آزیتا حاجیان) با کودک خردسالش به نام اوینار همراه آنان است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اوینار