ع ش ق (اکران نشده)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین

داستان فیلم درباره استاد دانشگاهی به نام «واله سرمد» است که به تازگی کتابی درباره عشق و انتظار به چاپ رسانده است. این کتاب جوایز گوناگونی را گرفته است ولی کسی نمی‌داند که داستان کتاب داستان عشق چند ساله خود اوست. در راستای انتشار این کتاب خبرهایی از «پاشا» عشق سابق این زن که سال‌ها قبل به جبهه رفته است می‌رسد. این آغاز اتفاقات و سردرگمی‌های واله است.

داستان فیلم درباره استاد دانشگاهی به نام «واله سرمد» است که به تازگی کتابی درباره عشق و انتظار به چاپ رسانده است. این کتاب جوایز گوناگونی را گرفته است ولی کسی نمی‌داند که داستان کتاب داستان عشق چند ساله خود اوست. در راستای انتشار این کتاب خبرهایی از «پاشا» عشق سابق این زن که سال‌ها قبل به جبهه رفته است می‌رسد. این آغاز اتفاقات و سردرگمی‌های واله است.

سایر اطلاعات فیلم ع ش ق

مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

داستان فیلم درباره استاد دانشگاهی به نام «واله سرمد» است که به تازگی کتابی درباره عشق و انتظار به چاپ رسانده است. این کتاب جوایز گوناگونی را گرفته است ولی کسی نمی‌داند که داستان کتاب داستان عشق چند ساله خود اوست. در راستای انتشار این کتاب خبرهایی از «پاشا» عشق سابق این زن که سال‌ها قبل به جبهه رفته است می‌رسد. این آغاز اتفاقات و سردرگمی‌های واله است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ع ش ق