تاریخ اکران: 1373/09/11
کارگردان: غلامرضا رمضانی

اسماعیل (حبیب دهقان‌نسب) به همراه چند سارق دیگر به یک جواهرفروشی در اراک دستبرد می‌زنند. با حضور ماموران پلیس، جواهرات توسط سارقان به چاهی می‌افتد که به قنات شهر منتهی می‌شود. سارقان با گروگان‌ گرفتن داود (محمدعلی پروین) پسر سید موسی (داود رشیدی) مقنی شهر قصد دارند او را وادار به همکاری کنند.

اسماعیل (حبیب دهقان‌نسب) به همراه چند سارق دیگر به یک جواهرفروشی در اراک دستبرد می‌زنند. با حضور ماموران پلیس، جواهرات توسط سارقان به چاهی می‌افتد که به قنات شهر منتهی می‌شود. سارقان با گروگان‌ گرفتن داود (محمدعلی پروین) پسر سید موسی (داود رشیدی) مقنی شهر قصد دارند او را وادار به همکاری کنند.

جوایز عبور از تله
جوایز عبور از تله
جوایز عبور از تله
عبور از تله در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عبور از تله

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

اسماعیل (حبیب دهقان‌نسب) به همراه چند سارق دیگر به یک جواهرفروشی در اراک دستبرد می‌زنند. با حضور ماموران پلیس، جواهرات توسط سارقان به چاهی می‌افتد که به قنات شهر منتهی می‌شود. سارقان با گروگان‌ گرفتن داود (محمدعلی پروین) پسر سید موسی (داود رشیدی) مقنی شهر قصد دارند او را وادار به همکاری کنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عبور از تله