تاریخ اکران: 1373/08/04
کارگردان: حمید خیرالدین
سوپر استارها: فریبرز عرب‌نیا

«علی»(جهانگیر الماسی) معلمی است که به ناحیه ای کوهستانی تبعید شده است. در بین راه با برخورد به گله‌ی گرگ‌ها به روستایی پناه می‌برد و در آن جا مدرسه ای را بنا می‌کند. او یکی از شاگردانش«احمد» را به جهت سهل‌انگاری در انجام تکالیف از مدرسه اخراج می کند و احمد به همراه خواهرش به جنگل می‌رود و در آن جا گم می شوند. «اسفندیار» برادر احمد از علی شکایت می کند و به تحریک خان درصدد کشتن معلم بر می آید. اما ریش سفید روستا و تفنگ‌چی برای کمک به علی به جستجوی بچه‌ها می‌روند.

«علی»(جهانگیر الماسی) معلمی است که به ناحیه ای کوهستانی تبعید شده است. در بین راه با برخورد به گله‌ی گرگ‌ها به روستایی پناه می‌برد و در آن جا مدرسه ای را بنا می‌کند. او یکی از شاگردانش«احمد» را به جهت سهل‌انگاری در انجام تکالیف از مدرسه اخراج می کند و احمد به همراه خواهرش به جنگل می‌رود و در آن جا گم می شوند. «اسفندیار» برادر احمد از علی شکایت می کند و به تحریک خان درصدد کشتن معلم بر می آید. اما ریش سفید روستا و تفنگ‌چی برای کمک به علی به جستجوی بچه‌ها می‌روند.

سایر اطلاعات فیلم آهوی وحشی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

82 دقیقه

داستان

«علی»(جهانگیر الماسی) معلمی است که به ناحیه ای کوهستانی تبعید شده است. در بین راه با برخورد به گله‌ی گرگ‌ها به روستایی پناه می‌برد و در آن جا مدرسه ای را بنا می‌کند. او یکی از شاگردانش«احمد» را به جهت سهل‌انگاری در انجام تکالیف از مدرسه اخراج می کند و احمد به همراه خواهرش به جنگل می‌رود و در آن جا گم می شوند. «اسفندیار» برادر احمد از علی شکایت می کند و به تحریک خان درصدد کشتن معلم بر می آید. اما ریش سفید روستا و تفنگ‌چی برای کمک به علی به جستجوی بچه‌ها می‌روند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آهوی وحشی